Grunneier krever 90 668 kroner av kommunen

Selv om det ikke forelå noe formelt påbud valgte grunneier å stanse gravearbeider på egen eiendom etter at Miljøenheten ba om øyeblikkelig stans. -Har ført til betydelige ekstrakostnader, sier grunneier.

- Annonse -

Det var i mars at Miljøenheten fikk inn en bekymringsmelding fra en person som mente det var gjennomført ulovlig hogst og utfylling på en tomt ved Klefstadbekken på Byneset.

Etter å ha vært på befaring ba Miljøenheten om at alt gravearbeid på tomta straks måtte opphøre. Dette da man var redd for at fjerning av vegetasjon kunne føre til avrenning av partikler ned til Klefstadbekken som er en av de viktigste sjøørret-bekkene i kommunen.

Miljøenheten viste til at det i dag ikke er lov til å fjerne vegetasjon langs vassdrag uten først å ha innhentet tillatelse fra Statsforvalteren.

Grunneier stilte seg uforstående til påstandene fra Miljøenheten og sa det kun var gjennomført «opprydding av en hogstmoden jordbrukstomt«.

I mai ba Byggesakskontoret om en redegjørelse om hva som var utført av arbeid på tomta da tiltaket kunne være et brudd på plan- og bygningsloven. Det ble samtidig opprettet en såkalt ulovlighetssak på forholdet.

Grunneier sier det kun har blitt utført en opprydding på tomten. (Foto: Miljøenheten Trondheim kommune)

Grunneier kom gjennom Advokatfirmaet Føyen med en lengre redegjørelse hvor det ble gjort gjeldende at det ikke var utført søknadspliktige tiltak på eiendommen. På bakgrunn av denne redegjørelsen fant Byggesakskontoret å kunne avslutte ulovlighetssaken.

Når det gjelder forholdet rundt fjerning av vegetasjon langs Klefstadbekken så får Bydelsnytt opplyst hos Statsforvalteren at det fortsatt jobbes med saken og at man venter på en tilbakemelding fra Miljøenheten i Trondheim kommune.

Erstatning

Grunneier krever nå gjennom Advokatfirmaet Føyen en erstatning på totalt 90 668 kroner (eks.mva) som følge av Miljøenhetens «uaktsomme myndighetsutøvelse«.

Selv om det ikke forelå noe formelt pålegg fra kommunen så valgte grunneier, i følge egen redegjørelse, å følge av Miljøenhetens «krav» om stans i arbeidet.

Dette skal i følge grunneier har ført til «betydelige ulemper og kostnader.» Tapet skal dreie seg om «økte kostnader til entreprenør», «leie av alternativ lagringsplass for ved» og «utgifter til juridisk bistand».

Miljøenheten i Trondheim kommune mener det er utført ulovlig hogst på en tomta på Byneset som ligger inntil Klefstadbekken (Foto: Miljøenheten Trondheim kommune)

I følge kravet var det nødvendig for grunneier med juridisk bistand for å få ulovlighetssaken avsluttet. Utgiftene her alene skal beløpe seg til 17 793 kroner (eks.mva)

Hverken advokat eller grunneier ønsker å kommentere selve kravet ytterligere da man fortsatt venter på tilbakemelding fra Trondheim kommune.

Grunneier er imidlertid glad for at man har fått klarhet i at det ikke er gjort noe galt i henhold til plan- og bygningsloven.

-Samtidig er det svært betenkelig at kommunen basert på anonyme tips kan gå befaring med tipser uten å invitere grunneier til å delta på befaringen. Anonyme tips er ofte basert på misunnelse og således bør det avskaffes i sin helhet, sier grunneier i en kommentar.

LES OGSÅ:

Mener grunneier har fjernet vegetasjon ved bekk ulovlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ