Skolekapasitet stopper ny Extra-butikk og boliger på Tiller

Nå kommer saken nok en gang opp til politisk behandling.

- Annonse -

OPPDATERT 21.03.23: Et enstemmig bygningsråd gikk inn for å opprettholde kommunens tidligere vedtak og med det si nei til dispensasjon.

Eiendomsgruppen Trondheim AS ønsker å bygge 42 leiligheter fordelt på to 3-etasjes blokker i krysset Harald Torps veg/John Aaes veg. I underetasjen i den ene blokka planlegges det en 1000m2 stor Extra-butikk.

Nå er imidlertid boligprosjektet blitt satt på vent. Årsaken er manglende skolekapasitet på Tiller.

I et notat fra Kommunedirektøren heter det sågar at med mindre investeringstakten økes så vil skolekapasiteten kunne legge begrensninger for boligbyggingen i bydelen i 10 år fremover.

(Fotomontasje: ROJO Arkitekter)

Utbygger mener på sin side at rekkefølgekravet om skolekapasitet er ugyldig som følge av utydelighet i reguleringsbestemmelsene.

Skolekapasitet

Det vises til at det i bestemmelsene ikke sies noe om hvem som skal dokumentere tilstrekkelig skolekapasitet. Utbygger mener det heller ikke fremkommer hvilket område av Tiller det skal dokumenteres kapasitet for.

Utbygger mener videre at bestemmelsene heller ikke sier noe om når og i hvilket tidsrom skolekapasiteten skal være tilstrekkelig.

Utbygger mener man må se den samlede skolekapasiteten i bydelene under ett og viser i den forbindelse til ledig kapasitet ved Sjetne skole. (Fra kommunens sakspapirer)

I klagen spør man derfor om kapasiteten skal være tilstrekkelig på selve tidspunktet for søknad om rammetillatelse eller ved antatt ferdigstillelse av tiltaket.

Utbygger mener man heller ikke har sett på skolekapasiteten i bydelen under ett og muligheten for fleksible skolegrenser. I klagen er det lagt ved et kart man mener viser at det innenfor 1,3 kilometer fra tiltaket finnes ledig skolekapasitet.

Klagesak

Da saken var oppe til politisk behandling i oktober gikk et enstemmig bygningsråd inn for å opprettholde kommunens tidligere avslag om dispensasjon fra tilstrekkelig skolekapasitet.

(Fotomontasje: ROJO Arkitekter)

I Kommunedirektørens saksfremlegg het det at både Rosten, Hårstad og Tonstad skoler i dag har store kapasitetsutfordringer på barnetrinnet. Ujevn aldersfordeling gjør utfordringen spesielt stor på enkelte av trinnene.

Videre het det at selv med en «optimalisering av skolekretsgrensene» så ville kapasiteten på barnetrinnet fortsatt være for liten. Ved en endring av skolegrensene ville kommunen i følge Kommunedirektøren bryte § 8-1 i opplæringsloven om nærskoleprinsippet.

Etter bygningsrådets behandling ble saken på nytt oversendt administrasjonen hvor det ble fattet et nytt formelt avslag på søknaden om dispensasjon.

Det er dette vedtaket utbygger nå klager på. Saken kommer opp i bygningsrådet den 21. mars. I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren på nytt inn for at kommunens tidligere vedtak i saken opprettholdes.

2 KOMMENTARER

  1. Nå får det jammen bli en ENDELIG slutt på å gi utbyggere dispansasjoner i øst og vest. Det går på bekostning av et allerede pressa skolesystem. Det er jo så bakvendt tankegang som det kan få blitt når de til en stadighet bare fortsette på dette viset. Tusen takk til Bydelsnytt som er tøffe nok til å ta opp denne tråden og skrive om det. Håper flere medier har baller nok til å vise realitetene rundt hvordan dagens situasjon er.

    Det e jammen blitt sånn at man burde starta en skikkelig oppropskampanje for å hindre at dette til en stadighet skjer. Jeg har 3 barn på Tonstad skole. En sliten skole som skulle vært oppgradert for tyve år siden. Det sliter på de ansatte, noe som fører til mye fravær, noe som igjen sliter på barna våre. Ikke bare der da – men på lang sikt.
    ….undres på status rundt foreldreopprøret som ble satt i gang under pandemien. Kanskje det kunne vært en sak og tatt opp også etter hvert.

    Hva med om utbyggere, i samarbeid med kommunen, hadde større fokus på omsorgsboliger, eldreboliger, trygdeboliger, sykehjem etc. Det hadde jo passa utmerket over Coop Extra. Kort avstand til handel for de som HAR BEHOV!

  2. Det er idag 96 leiligheter som har innkjøring til internområde fra Harald Torps veg ca. 30 meter fra rundkjøringen i Jon Aas veg med bare 1 kjørefelt for venstresving inn til området. Nye 42 leiligheter og butikk med trafikk kommer i tillegg. Og hvor brøyter man bort snøen?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ