Vil bygge terrasseblokk med 36 leiligheter i Nidelvkorridoren

Tiltakshaver mener det er bedre at det bygges én stor boligblokk enn at det bygges 36 eneboliger.

- Annonse -

Det er hjemmelshaver som gjennom eget enkeltpersonforetak nå har søkt om å få omregulert en 2,8 dekar stor eiendom fra LNF-område til boligformål.

Eiendommen som ligger like ved Nedre Leirfossen, ligger også innenfor den såkalte Nidelvkorridoren som strekker seg hele veien til Selbusjøen.

Nidelvkorridoren er i følge kommunen et «svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyrelivet» og et «kjerneområde for biologisk mangfold.»

Slik ser tiltakshaver for seg en eventuell terrasseblokk. (fra kommunens sakspapirer)

I søknaden som nå er sendt til kommunen argumenterer tiltakshaver med at det vil være bedre at det bygges én stor boligblokk enn flere eneboliger.

I et fem sider langt brev går tiltakshaver gjennom det man mener er de «miljømessige og bærekraftige fordelene» ved tiltaket.

I et foreløpig svar fra kommunen heter det at søknaden er mangelfull og dermed ikke kan behandles. Det vises til at tiltaket er i strid med både KPA, reguleringsplanen for Okstad boligområde og bestemmelse til Nidelvkorridoren, og at det derfor må gjøres  reguleringsendring eller søkes om dispensasjon.

Tiltakshaver har 6 uker på å komplettere søknaden.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ