Risikerer tvangsmulkt om ikke disse containerne flyttes

Kommunen mener ytterligere fristutsettelser vil kunne fremstå som en "uheldig uthuling" av lovverket.

- Annonse -

Klett Dekk AS har i flere år lagret dekk og bilhjul i flere containere på en naboeiendom til dekkverkstedet.

Da eiendommen ligger i et område regulert til landbruk har tiltaket vært avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPA) og den såkalte jordloven.

Både Klima- og miljøenheten og byggesakskontoret har tidligere sagt nei til en dispensasjon med henvisning til LNF-formålet i KPA.

I februar kom saken opp til politisk behandling i bygningsrådet hvor politikerne valgte å opprettholde kommunens tidligere avslag på dispensasjon. Vedtaket ble stadfestet av Statsforvalteren i Trøndelag i april.

I slutten av mai anmodet  Grimstad og Tønsager AS på vegne av Klett Dekk om å få lov til å ha containerne stående til senest den 15. april 2024. Dette slik at man kunne finne en «hensiktsmessig og lovlig» plassering.

Det er denne anmodningen byggesakskontoret nå har sagt nei til. I svaret heter det at kan utsette fristen en siste gang, til 30.6.2023. Ytterligere fristutsettelser kan imidlertid ikke påregnes.

Avslutningsvis heter det at om containerne ikke flyttes innen fristen så vil det kunne bli fattet vedtak om løpende tvangsmulkt til forholdet blir rettet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ