Her vil Miljøpakken bygge ny tofelts sykkelveg med gatelys

En 3 meter bred grøft mellom sykkelvegen og kjørevegen skal minske faren for at gående og syklister blir sprutet ned.

- Annonse -

Det er Miljøpakken som nå ønsker å legge til rette for ny hovedsykkelveg mellom Tonstad og fram til og med kulvert under E6 i Gamle Okstadbakkan.

Strekningen er på om lag 1800 m, og utgjør en del av delstrekning 1 på hovedsykkelruten mellom Tonstad og Sluppen.

Den nye hovedsykkelvegen planlegges som tofelts sykkelveg med fortau med en bredde på totalt 5,5 meter (3 m sykkelveg og 2 m fortau). På det bratteste partiet vil bredden utvides til 7 meter slik at raske syklister lettere kan passere de som ikke sykler like fort.

Reguleringsplanen omfatter strekningen mellom Tonstad og E6, avmerket med to oransje sirkler (Fra kommunens sakspapirer)

Og når det gjelder de bratte partiene på strekningen så er intensjonen at det etableres en hvileplass med benk.

Videre er det planlagt en 3 meter bred grøft mellom sykkelvegen og kjørevegen noe som i følge Miljøpakken vil gjøre sykkelvegen mer attraktiv å bruke på grunn av mindre sprut og støy.

I planforslaget som er utarbeidet av Sweco Norge AS går det også frem bussholdeplassene ved Okstad og Leirfossvegen er planlagt bevart og oppgradert. Den nye gang- og sykkelvegen vil også ha gatelys.

Bystyret sluttbehandler forslaget til detaljregulering i sitt møte den 14. desember. Kommunedirektøren går inn for at planforslaget blir vedtatt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ