- Annonse -

Nå utvides området hvor hyblifiseringen skal bremses

Kommunedirektøren anbefaler at området utvides til også å gjelde også Midtbyen og Ila. Sluttbehandles i bystyret torsdag 1. februar.

Det var i 2019 at bystyret i Trondheim vedtok at en ny paragraf, den såkalte hyblifiseringsparagrafen, skulle tas inn i KPA.

Formålet var å bremse det man mente var en uheldig «hyblifisering» i sentrumsnære boligområder. Dette ved at det ble innført søknadsplikt om man ønsket å dele opp eller bruksendre ordinære boliger til hybler.

Hyblifiseringsparagrafen har frem til nå omfattet områdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen, Berg og Bakklandet.

Kommunedirektøren anbefaler nå at området utvides til også å gjelde Midtbyen og Ila noe som er i tråd med blant annet Byantikvarens ønske.

Kartet viser hvilke områder hvor det vil kreves særskilt tillatelse fra kommunen for å dele opp eller bruksendre boenhet til hybler. (Kart: Trondheim kommune)

Da hyblifiseringsparagrafen var på høring viste Byantikvaren til at Midtbyen var under sterkt press når det gjaldt endringer i bygningsmasse, og at dette påvirket antikvarisk bebyggelse og bokvaliteten i de historiske miljøene.

Byantikvaren ønsket også at hele Ila og nedre Byåsen/Steinberget skulle innlemmes i bestemmelsesområdet. Dette området er imidlertid ikke med i det foreslåtte området fra Kommunedirektøren.

Saken kommer opp i bygningsrådet den 9. januar før den går videre til Byutviklings- og samferdselskomiteen og bystyret.

Da det på nyåret vil bli en ny høring av forslaget til ny KPA, så legges det opp til at en  utvidelse av området for hyblifiseringsparagrafen vil gjelde også før ny KPA er vedtatt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ