Ny veiforbindelse mellom Heimdal og E6 kan stå ferdig i 2027

Realiseringen av en veiforbindelse mellom E6 og Heimdal sentrum via Johan Tillers veg har kommet et viktig sted videre.

- Annonse -

Nylig bestemte nemlig politikerne i Fylkesutvalget seg for hvilken av de tre foreslåtte løsningene man ønsket å gå for.

Fylkespolitikerne valgte å gå for den rimeligste løsningen hvor Johan Tillers veg vil ligge oppe i dagen istedenfor å gå i tunell fra rundkjøringen ved Industriveien til Hårstadkrysset.

Politikerne i Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune gikk i midten av februar inn for at Johan Tillers veg skulle ligge oppe i dagen istedenfor i tunell. (Illustrasjon: Norconsult)

Lander politikerne i formannskapet i Trondheim på det samme alternativet i sitt møte den 27. februar vil saken gå videre til Kontaktutvalget i Miljøpakken.

Reguleringsplan

-Kontaktutvalget har et møte i april hvor det vil kunne bli fattet et formelt vedtak om å starte arbeidet med en reguleringsplan, opplyser seniorrådgiver Frank Axel Lien i Trøndelag fylkeskommune.

Lien anslår at arbeidet med en reguleringsplan vil kunne ta 1-2 år.

Velger politikerne å gå for det rimeligste forslaget må deler av Johan Tillers veg heves 0,7 meter for å gi plass til en fotgjengerundergang. (Foto: Norconsult)

-Det er litt avhengig av hvilken løsning som blir valgt. I utgangspunktet vil det være enklere å utarbeide en reguleringsplan hvor Johan Tillers veg ligger oppe i dagen istedenfor i tunell.

Når reguleringsplanen er ferdig vil Kontaktutvalget i Miljøpakken kunne fatte en investeringsbeslutning.

Foreløpig er det imidlertid ikke satt av penger til prosjektet.

Slik kan den nye veiforbindelsen mellom rundkjøringen ved Industriveien og Hårstadkrysset ved E6 bli seende ut. (Fra sakspapirene)

-I fjor fikk man en utvidelse av innkrevingstiden for bompenger frem til 2033 noe som vil kunne finansiere flere ikke-finansierte prosjekter som blant annet Johan Tillers veg og Byåstunnelen, forklarer Lien.

Samtidig med byggingen av ny veiforbindelse skal også Tiltaksplan for Heimdal sentrum gjennomføres. Her foreslår Kommunedirektøren et styringsmål på 40 millioner.

Kan stå ferdig i 2027

-Når vil en ny veiforbindelsen kunne stå ferdig?

-Om det ikke dukker opp ting underveis vil veiforbindelsen kunne stå ferdig en gang i 2027.

Noe som potensielt kan forsinke prosessen er hvem som skal ha eierskap til vegen.

En ny veiforbindelse fra rundkjøringen ved Industriveien og Johan Tillers veg til Hårstadkrysset vil gi bedre framkommelighet og kortere reisetider i Heimdalsområdet. (Foto: Norconsult)

Fylkespolitikerne vil nemlig at Johan Tillers veg bør klassifiseres som fylkesvei og at Trøndelag fylkeskommune dermed vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Kommunedirektøren mener på sin side at vegen bør være kommunal.

I sitt saksfremlegg til formannskapet foreslår Kommunedirektøren at ordfører gis mandat til å forhandle i Kontaktutvalget ved uenighet mellom partene om vegeierskap eller prosjektomfang.

Saken kommer opp i formannskapet tirsdag 27. februar

1 kommentar

  1. Håper virkelig at det vil gå an for myke trafikanter å bruke en undergang fra Sandbakkveien over i Vestre Rosten. Ellers blir det veldig upraktisk å være fotgjenger og syklist med denne utbygginga. Her er tegninga utydelig. Jeg bor i området.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ