Disse grusvegene vil bli prioritert

Se de nye prioriteringslistene nederst i artikkelen.

- Annonse -

I Trondheim finnes det i dag rundt 85 kilometer med kommunal grusvei fordelt på rundt 300 ulike strekninger. Dersom alle disse vegene skulle fått fast dekke ville det kostet drøye 1,7 milliarder kroner.

Der man raskt har kunnet ta inn investeringsutgiftene ved reduserte driftkostnader er ulike tiltak blitt gjort. Utover det er asfaltering av grusveger ikke noe kommunen har valgt å prioritere de siste 12 årene.

PRIORITERT: J.O. Stavs veg ligger høyt oppe på kommunens prioriteringsliste. Når grusvegen på Heimdal vil kunne bli asfaltert er imidlertid usikkert.

Teknisk sjef i Trondheim kommune Tomas Eidsmo forklarer det slik.

-Vi skulle gjerne lagt fast dekke på alle grusveger da reduserte vedlikeholdsbehov også vil kunne gi betydelige miljøgevinster. Da kostnaden med asfaltering dekkes inn på investeringsbudsjettet og ikke driftsbudsjettet, er det til syvende og sist snakk om et  bevilgningsspørsmål.

Prioriteringslister

I 2005 utarbeidet kommunen en liste over hvilke grusveier som skulle prioriteres over investeringsbudsjettet. Denne listen er nå oppdatert og ble forrige måned vedtatt i formannskapet.

-I arbeidet med den nye listen har kommunen i stor grad benyttet seg av Statens vegvesen sin nasjonale vegdatabank. Her har man sett på blant annet vegens tilstand, fartsgrenser, trafikkmengde og ikke minst hvor mange som bor langs vegen. På bakgrunn av denne informasjonen er det utarbeidet en kombinert nytte- og kostverdi for vegene, forklarer Eidsmo.

STORE VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: . Det foreligger ingen planer om å asfaltere den litt over 2 kilometer lange grusvegen på Leinstrand.

Når det gjelder hvilke grusveger som skal prioriteres over driftsbudsjettet er det også her  utarbeidet en egen liste.

-Her har vi i tillegg til den generelle vegstandarden også sett på om den aktuelle vegen er en skoleveg, hvor stor gjennomgangstrafikken er, om det kjører buss på strekningen og hvordan det trafikkbildet er.

I prioriteringslisten for driftsbudsjettet skiller Skjefstadbakkan og Leinbakkan seg merkbart ut.

-Begge disse vegene har en stor stigning noe som alltid er en utfordring. Videre er det nok også slik at vegene har fått økt bruk når trafikkutviklingen på E6 har vært dårligere i forbindelse med vegarbeidet.

158 millioner

Eidsmo opplyser at det totale budsjettet for det kommunale vegnettet  i 2017 var på 158
millioner kroner.

-I gjennomsnitt brukes omtrent 70 prosent av det totale årsbudsjettet til drift og i underkant av 30 prosent til vedlikehold. For drift er vinterdrift som brøyting og strøing den største kostnaden

 

 PRIORITERINGSLISTE  VEDLIKEHOLD: 

 PRIORITERINGSLISTE INVESTERING: 

 

LES OGSÅ:

Disse veiene i Trondheim får ny asfalt i sommer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ