Vil ha fartsgrenser på 30 og 50 km/t for Tiller øst

Det er i forbindelse med den store utbyggingen på Tiller øst samt etableringen av ny rundkjøring ved Harald Torps veg og John Aas Veg, at det nå er utarbeidet en ny såkalt skiltplan.

Skiltplanene har som mål å sikre en helhetlig og oversiktlig skilting i det aktuelle området.

Ut fra Vegdirektoratets fartsgrensekriterier for byer og tettsteder samt en vurdering av de stedlige forhold anser formannskapet at eksisterende fartsgrenser er riktige.

KJØRER PENT: Trafikkmålinger fra 2016 viser at folk stort sett følger fartsgrensen i Harald Torps veg.

Når det gjelder Tiller-ringen så betyr det at den delene av veien som ligger sør for Ivar Skjånes veg fortsatt vil ha 30-sone. Delen som går i en sløyfe fra Ivar Skjånes veg til John Aas veg vil ha en fartgrense på 50 km/t.

Harald Torps veg

I Harald Torps veg er gjeldende fartgrense 50 km/t. Det er en fartsgrense de fleste ser ut til å overholde.

Trafikkmålinger gjort på strekningen i 2016 viser en såkalt 85% fraktil på 51 km/t. Begrepet benyttes av fagfolk for å finne den hastigheten som ikke brytes av 85 prosent av bilistene.

Sagt på en annen måte så er det kun 15 prosent av bilistene som i snitt kjører fortere enn 51 km/t i Harald Torps veg.

NY SKILTPLAN: Etableringen av ny rundkjøring ved Harald Torps veg og John Aas Veg og den store utbyggingen i området har gjort det nødvendig med en ny skiltplan for området.

 

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: