Skoleelever på Tiller streiker for klimaet og egen framtid

Får støtte fra rektor ved Tonstad skole.

- Annonse -

Fredag 22. mars vil flere tusen skoleelever over hele landet streike for klimaet. I Trondheim har nærmere 700 så langt sagt at de vil delta.

Hedwig Thiery Aresvik (20) er lokallagsleder for Natur og Ungdom i Trondheim. Hun krysser fingrene for et skikkelig storinnrykk i Tordenskioldparken.

-At fylkesdirektøren for utdanning gikk ut og sa at det ville bli ført fravær har nok lagt en liten demper blant elever i videregående skole. Engasjementet rundt klimasaken er imidlertid såpass stort at vi har tro på et bra oppmøte også blant disse elevene. Ellers vet vi at det kommer mange fra byens barne- og ungdomsskoler.

Noen som ikke er i tvil om at de skal streike er Anna-Nikoline Winther Benum (12), Janne-Kristine Sivertsen (12), Robin Andreas Samset Elvebakk (12), Sindre Reppe (12) og Solveig Berg Sørensen (12).

Alle bor på Tiller og går i 7. trinn ved Tonstad skole. De forteller at de er skuffet over dagens regjering som de mener gjør alt for lite for klimaet.

-Politikerne må slutte å skryte av småting og heller fokusere på de store utfordringene som må løses før det er for sent. De voksne ødelegger framtida vår og det finner vi oss ikke i lenger, forklarer de.

KREVER HANDLING: Fredag 22. mars vil tusenvis av skoleelever landet rundt streike for klimaet. -Noe må gjøres nå, ikke om 50 år, sier disse 7.trinns elevene ved Tonstad skole. F.v: Anna-Nikoline Winter Benum, Janne-Kristine Sivertsen, Solveig Berg Sørensen, Sindre Reppe og Robin Andreas Samset Elvebakk.

Ideen til å delta i skolestreiken fikk elevene på bussen hjem fra en skitur til Henriksåsen, forteller Janne-Kristine.

-Vi satt og småsnakket litt da noen kom inn på at de hadde hørt om noen skoleelever som skulle streike for klimaet. Da vi fant ut at det skulle være en markering også her i Trondheim var vi ikke tvil om at dette var noe også vi ønsket å delta på.

Denne uken møttes derfor gjengen til rådslaging og tegning av plakater.

-Skal man streike så må man jo ha noen paroler. Vi har fokusert på at noe må gjøres og ikke om 50 år, forklarer Sindre og Robin.

Anna og Solveig forteller at mange lærere støtter skolestreiken.

-Vi har fått veldig mange fine tilbakemeldinger. De fleste lærerne synes det er positivt at elevene engasjerer seg på denne måten.

ENGASJERTE ELEVER STREIKER FOR KLIMAET: -Politikerne må slutte å skryte av småting og heller gjøre noe med de store klimautfordringene, forteller disse elevene ved Tonstad skole. F.v.: Robin Andreas Samset Elvebakk (12), Anna-Nikoline Winther Benum (12), Solveig Berg Sørensen (12 ), Janne Kristine Siversten (12) og Sindre Reppe (12)

En som støtter elevenes engasjement er rektor ved Tonstad skole Bjørnar Fjellhaug.

-Det at barn og unge engasjerer seg i klimasaken er utrolig flott. I forbindelse med skolestreiken har vi sammen med elevrådet sett på måter skolen kan rette et ekstra søkelys på viktige miljø- og klimaspørsmålene.

-Men vil de av elevene som deltar på skolestreiken få ugyldig fravær?

-Vi har sagt at selv om dette ikke er en markering vi kan oppfordre elevene til å være med på, så vil skolen allikevel legge forholdene til rette for de som ønsker å delta. Det betyr at vi ikke vil føre ugyldig fravær på de som deltar.

Skolestreiken finner sted fredag 22. mars. Oppmøte ved Vår Frues kirke kl. 11. HER kan du lese mer om arrangementet.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: