- Annonse -

Positiv til utvidelse av Forset steinbrudd

Rekkefølgekrav om at Fv 704 skal gå i tunnel skal skåne folk på Tanem for støy og støv.

- Annonse -

Da eksisterende steinbrudd på Forset Øvre snart er tømt for uttakbare mineraler er det behov for å flytte uttakområdet noe sørover sett i forhold til dagens uttak.

Et planforslag for utvidelse av steinbruddet er for tiden ute på høring. Denne uken gikk et enstemmig formannskap i Trondheim inn for å anbefale planforslaget.

Rådmannen i Trondheim mente konsekvensene for miljø og samfunn var godt belyst og var godt fornøyd med at det var innarbeidet et rekkefølgekrav om at fylkesvegen skal gå i tunnel utenom tettstedet Tanem.

Dette slik at lokalbefolkningen kan skånes for støy og støv.

For ifølge blant annet FAU ved Tanem skole, så har det vært stort engasjement rundt problematikken med støv og støy fra steinbruddet og grustaket. Spesielt de med barn har vært opptatt av at dette ikke skal føre til helseskader for barna på sikt.

Da kommunestyret i Klæbu behandlet detaljreguleringen i slutten av august ble det vektlagt at begrensninger i driftstidene ville være et viktig tiltak for å bidra til å redusere støy- og støvplagene for nærmiljøet.

Rådmannen i Klæbu anbefalte følgende driftstider:

  • Knusing og sortering –  07.00 – 17.00 (man-ons), 07.00 – 16.00 (fre)
  • Boring – 09.00 – 15.00 (man-fre)
  • Sprengning – 08.30 – 16.00 (man-fre)
  • Opplasting og utkjøring fra R1 – 06.30 – 20.00 (man-tor), 06.30 – 17.00 (fre), 08.00 – 13.00 (lør)

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: