1.5 C
Trondheim
fredag, januar 21, 2022
- Annonse -

Biblioteket ved Tonstad skole må vike

Trange budsjetter gjør at den planlagte ombyggingen av skolen må strekke seg over flere år.

- Annonse -

Bystyret vedtok i juni i fjor hvilken innvesteringsrekkefølge som skulle gjelde for de ulike trondheimsskolene frem til 2035.

På lista over prioriterte skoler kom Tonstad på en syvende plass. Dette på bakgrunn av kapasitetproblemer som følge av gitte byggetillatelser i området.

I sommer setter kommunen i gang med flere avbøtende tiltak for å møte den forventede økningen i elevantallet fra høsten av. Tiltaket går i hovedsak ut på nye oppdelinger av romareal innendørs i eksisterende skole.

Et av tiltakene ved Tonstad skole vil være større vindu ut mot skolegården. (Foto: Trondheim kommune)

Detter er noen av tiltakene:

  • Endring av oppdelinger av 1. og 8. trinns romarealer i første etasje.
  • Trinnarealet økes og det etableres større garderober og tilhørende toaletter både for
    elevene og lærere.
  • Fasadeendringer, deriblant nye vinduer mot vest
  • Endring av rømningsveier og brannkonsept
  • Nytt ventilasjonsanlegg
  • Bedre tilgang til dagslys i basearealene

Trange budsjetter gjør imidlertid at den planlagte ombyggingen vil måtte strekke seg over flere år.

Årets tiltak begrenser seg til plan 1 og trinnareal for 1 og 8, samt tilhørende økning av garderober og wc.

Arealbehov ved Tonstad skole fra høsten 2020 (Tegning: Norconsult AS / Trondheim Eiendom)

I tillegg medfører endring på garderober ved 1. trinn også endringer for 2.trinn-garderober. For at disse endringene skal kunne gjøres må biblioteket vike midlertidig, heter det i byggesøknaden fra Norconsult.

I påvente av nye bevilgninger i 2021 vil et mindre antall bøker være tilgjengelig på et grupperom i 1. etasje.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ