-2.2 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Starter arbeidet med «Saupstadbrua» på nyåret

Den nye gang- og sykkelbrua over Bjørndalen skal stå ferdig innen 24. juni 2022. Slik er fremdriftsplanen i prosjektet.

- Annonse -

Det er Trondheim kommune og entreprenørselskapet Kruse Smith som nå har utarbeidet et eget informasjonsskriv hvor man orienterer om de ulike aktivitetene i tiden fremover.

-Vi er ferdig med grunnundersøkelsene og mesteparten av innmålingene i terrenget. I januar starter vi opp med avskoging og de første grunnarbeidene, forteller prosjektleder i Trondheim kommune Ivar Arne Devik.

Devik, som har jobbet med planene om en gangbru over Bjørndalen siden 90-tallet, var i forrige uke på befaring i området sammen med fagekspert Helge Brå i Norconsult.

-De utfordrende grunnforholdene på stedet gjør at det først vil etableres en motfylling i bunnen av Bjørndalen. Dette blir gjort for å stabilisere området før videre arbeider starter, forklarer Brå som bistår Kruse Smith i prosjekteringen.

I forbindelse med motfyllingen vil det bli gjort avskoging i området. Fv 6682 Bjørndalen vil også legges om. Hovedriggområdet vil bli etablert ved rundkjøringen Anne-Kath. Parows veg og John Aas veg.

-Trafikken gjennom Bjørndalen vil påvirkes i liten grad, forteller prosjektleder i Trondheim kommune Ivar Arne Devik (t.v.). Her sammen med fagekspert Helge Brå i Norconsult som bistår Kruse Smith i prosjekteringen.,

-Ved å etablere riggområdet på Tiller-siden av dalen så vil anleggstrafikken i nærheten av boligområdene i Saupstadringen minimeres. Man vil allikevel kunne merke noe økt trafikk også her, da det skal etableres en midlertidig tilkomst fra Saupstadringen til anleggsområdet på vestsiden av Bjørndalen, forklarer Devik.

Selve betongarbeidene med bygging av søyler og landkar, skal etter planen begynne i april og holde på gjennom sommeren til ut i august. I september starter montasje og installering av bruoverbygningen.

-«Suapstadbrua» bygges som en såkalt «lanseringbru». Det vil si at brukonstruksjonen vil «skyves» over fra den ene siden til den andre. De ulike bruseksjonene vil bli sammenstilt på riggområdet på Tiller-siden og skyves over herfra, forklarer Brå.

Devik forteller at byggemetoden også gjør at trafikkavviklingen ikke vil påvirkes i samme grad som den ellers ville ha blitt.

-Nå kan det kan jo være at det vil være nødvendig at veiene under brua blir stengt når brukonstruksjonene skal skyves over, men ellers vil trafikken i området flyte stort sett som normalt gjennom hele anleggsperioden.

Saupstadbrua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter. Saupstad til venstre i bildet.

Den 180 meter lange «Saupstadbrua» er del av Miljøpakken og skal knytte bydelene på begge sider av Bjørndalen sammen med et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

-Saupstad og Tiller er områder hvor det bor og arbeider mye folk. Vi har stor tro på at den nye gang- og sykkelbrua nå vil gjøre det mye mer attraktivt å sykle og gå mellom bydelene, sier Devik.

Prosjektet, som også inkluderer bygging av gang- og sykkelveier på begge sider av brua, har en kontraktsramme på 100 millioner kroner.

Prosjektet blir levert av totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør, på oppdrag fra byggherre Trondheim kommune. Kruse Smith har med en rekke profesjonelle underleverandører som bidrar i prosjektet.

  • AFRY, rådgivende ingeniører
  • Ottar Augdal AS, grunn/utomhus arbeider
  • Bladt Industries A/S (Dk), bruoverbygning (stål) og installasjon av denne
  • Terratec AS, oppmåling og stikking
  • Rambøll, grunnundersøkelser

Den nye gang- og sykkelbrua over Bjørndalen skal etter planen stå ferdig innen 24. juni 2022.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: