-1.8 C
Trondheim
fredag, desember 2, 2022

Vil ha matbutikk i nytt boligfelt

Utbygger har sendt inn nytt planforslag for nordre deler av Kattemskogen.

- Annonse -

Det er selskapene Realinvest AS og Kattemskogen AS som står bak planforslaget man nå håper å få sendt ut på høring og offentlig ettersyn.

Det aktuelle området ligger ovenfor Pinsekirken sør for Heimdal sentrum, og er en del av et større utbyggingsområde mellom Kattemskogen og Heimdalsvegen.

Detaljreguleringen for hele utbyggingsområdet ble enstemmig vedtatt av bystyret i februar 2018. Grunnen til at det nå er utarbeidet et nytt reguleringsforslag for deler av området, er ønsket om å etablere en dagligvarebutikk.

Dette da Byplankontoret har konkludert med at etableringen vil innebære en omregulering for deler av gjeldende reguleringsplan.

Fasadene til dagligvarebutikken er tenkt vendt ut mot internvegen som vil gå gjennom hele utbyggingsområdet. Til høyre i bildet den planlagte barnehagen. Innkjøring blir fra Kattemsvegen like ovenfor Pinsekirken (Illustrasjon: Asplan Viak)

Dagligvarebutikken er tenkt lagt i 1. etasje nærmest den planlagte internvegen gjennom Kattemskogen, og vil være på inntil 1500 m2.

Butikkfasadene skal vende ut mot internvegen hvor det også legges til rette for et torg
mellom fortauet og bebyggelsen. Et torg utbygger mener vil gi et positivt bidrag til gatemiljøet.

Planforslaget legger opp til i alt 152 boenheter fordelt på seks boligblokker med 5. til 7. etasjer (+ sokkel). I tillegg planlegges det en 6-avdelings offentlig barnehage.

I planforslaget er det lagt til grunn et gjennomsnitt brutto boligareal på 70 kvm. Det tillates maksimalt 10 % ettroms leiligheter og minimum 20 % av leilighetene skal være 4-roms eller større.

Slik kan den planlagte blokkbebyggelsen nord i Kattemskogen, bli sende ut fra rundkjøringen i Heimdalsvegen. (Fotomontasje: Asplan Viak)

Blokkbebyggelsen er i det nye planforslaget splittet opp i flere mindre bygg, der en av blokkene tenkes lagt innenfor tidligere regulert felt for uteromsareal.

Dette for at det skal bli mer luft mellom boligblokkene og at utearealet i større grad enn før fordeles mellom bebyggelsen.

Planforslaget ligger nå hos Byplankontoret som skal ta stilling til om det kan sendes ut i sin nåværende form eller om formålet bolig/forretning bør reguleres på en annen måte.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: