11.9 C
Trondheim
søndag, september 25, 2022
- Annonse -

Vil bygge boliger ved Nedre Leirfoss

Loe Rørprodukter AS ønsker å finansiere byggingen av ny fabrikk på Malvik gjennom en omregulering av dagens 62 dekar store tomt ved Nedre Leirfoss.

- Annonse -

Bør Leirfossvegen 71 fortsatt være forbeholdt industri- og næringsvirksomhet eller bør det åpnes opp for boligbygging på området som ligger drøye 400 meter nordvest for kraftstasjonen?

Det er det prinsipielle spørsmålet politikerne skal ta stilling til når saken om en eventuell omregulering kommer opp i bygningsrådet neste uke.

Bakgrunnen for anmodningen om en omregulering er at Loe Rørprodukter AS planlegger å flytte virksomheten til Muruvik i Malvik hvor det skal bygges en helt ny fabrikk. Selskapet ønsker å finansiere deler av byggingen gjennom en videreutvikling av tomta ved Nedre Leirfoss.

I en kort planbeskrivelse skriver Loe Rørprodukter AS at man kjøpte bygningsmassen i Leirfossvegen i 2015 og at man siden har investert betydelig i fabrikken.

Loe Rørprodukter AS kjøpte fabrikken i Leirfossvegen 71 i 2015. Nå planlegger selskapet å flytte til Malvik.

Fremtidsutsiktene for fortsatt drift i Leirfossen skal imidlertid være dårlige. I følge selskapet er uteområdene «alt for små» mens bygningsmassen er «for gammel og lite miljø- og energivennlig».

Fabrikkbygningen skal også være «uhensiktsmessig og svært kostbar i drift.»

Boliger

I planbeskrivelsen legges det opp til at eksisterende bygningsmasse rives i sin helhet.

Det foreslås å forsterke grøntkorridoren og elvas randsone med et 20 meter bredt offentlig grøntdrag langs hele vestsiden av tomten. Den eksisterende stien langs Nidelva beholdes der den ligger i dag.

Området øst for korridoren vurderes som privat og tilhører utbyggingen og boområdet Leirfossvegen 71. Da området i sør er solrikt foreslås det å holde dette åpent og eventuelt legge til rette for lek og aktivitet.

Slik ser Loe Rørprodukter AS for seg en eventuell utbygging ved Nedre Leirfoss.

Parkeringen anlegges under baken for å skape et nabolag med begrenset trafikk og gi mer rom for sykkel og fotgjenger. De fleste boligene er tenkt å ha sør- og vestfasade og dermed gode solforhold.

Skeptisk

Kommunedirektøren er imidlertid ikke like entusiastisk til planene. I sitt saksfremlegg til bygningsrådet heter det at eiendommen egner seg best til næringsformål, og
at det vil være «uheldig» å frigjøre eiendommen til annet enn næring nå.

Dette da en omregulering til boligformål vil innebære at næringsarealer forsvinner, og at forutsigbarheten for KPA som styringsverktøy for arealbruk svekkes.

Da området ligger innenfor den såkalte Nidelvkorridoren så er Kommunedirektøren også opptatt av at en eventuell utbygging ikke må forringe naturmangfoldet i og ved Nidelva.

Kommunedirektøren anbefaler derfor politikerne å si nei til at det settes i gang detaljregulering av Leirfossvegen 71 med formål omregulering fra næringsformål til boligformål.

Saken kommer opp i bygningsrådet onsdag 25. august

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: