8.7 C
Trondheim
mandag, september 26, 2022
- Annonse -

Mener denne plasthallen vil skjemme omgivelsene på Byneset

En tiltakshaver har fått avslag på å sette opp en 800 m2 driftsbygning i Hangerslettvegen 597. Nå kommer klagesaken opp til politisk behandling.

- Annonse -

En tiltakshaver på Byneset ønsker å sette opp en driftsbygning/plasthall på 20 x 40 m2 i Hangerslettvegen 597. I følge søknaden er bygningen nødvendig i forbindelse med driften av landbrukseiendommen.

Eksiterende driftsbygning skal være i såpass dårlig forfatning at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å pusse denne opp. Den nye driftsbygningen skal benyttes til diverse redskap og vedutstyr.

Da hallen er tenkt plassert innenfor 100-meters beltet krever tiltaket dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 om «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag«.

Byggesakskontoret avslo i august søknaden. Det ble henvist både til plan- og bygningsloven § 1-8 og til § 29-2 som omhandler tiltakets visuelle kvaliteter.

En tiltakshaver ønsker å sette opp en 800 m2 stor plasthall/driftsbygning i Hangerslettvegen 597 (rød markør). (Kart: ©norgeskart.no)

Byggesakskontoret skriver i sitt vedtak at selv om tiltaket ikke vil påvirke «friluftsliv eller allmenne interesser vedrørende ferdsel lang sjøen» så vil allikevel en 40 meter lang grå plasthall virke negativt inn på omgivelsene.

Det påpekes at omsøkt bygg er «stort og ruvende» og at det har et «veldig ensformig fasadeuttrykk«. Da det søkes bygd i et område hvor plasthallen blir «eksponert», så mener Byggesakskontoret at det må tas særlig hensyn til kulturmiljø og landskap.

Videre heter det at når det gjelder visuelle kvaliteter på bygg, så har kommunen vært restriktiv når det gjelder godkjenning av plasthaller som varige tiltak på over 2 år.

I sin klage på vedtaket skriver ansvarlig søker (Din Boligsøknad) at man i ettertid kan se hvorfor kommunen var negativ innstilt til prosjektet. Dette da en helgrå plasthall kanskje ikke passer særlig godt inn i landskapet.

Det er ved den røde markøren at tiltakshaver ønsker å sette opp en 800 m2 stor plashall. (Flyfoto: ©norgeskart.no)

Man foreslår derfor å endre fargen til «Trønder rødt» (RAL 3002) på veggene og gavlene. Taket tenker man fortsatt kan være grått. Det påpekes at dette vil stå i stil med eksiterende bygningsmasse på stedet.

Videre heter det at det vil være mulig å skjule hallen med trær. Dette kan enkelt gjøres ved å la deler av trærne stå, slik at hallen blir skjult fra sjøsiden og delvis skjult fra
Hangerslettvegen.

I sitt saksfremlegg til bygningsrådet går imidlertid Kommunedirektøren inn for å opprettholde kommunens avslag. Dette da bygget blir «visuelt dominerende i terrenget» og at tiltaket for allmennheten vil fremstå som «ruvende grunnet sin størrelse og plassering»

Saken kommer opp i bygningsrådet den 9.november

LES OGSÅ:

Vil bygge om naust til drivhus – kommunen sier nei

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: