-3.3 C
Trondheim
onsdag, desember 1, 2021
- Annonse -spot_img

Sender «nye» Ladekaia ut på høring – slik kan det bli

Gangbru over havnebassenget, utsiktspunkt, atrium, heishus og en molo som skal legge til rette for turbåter på sommerstid.

OPPDATERING: Bygningsrådet valgte å utsette saken til sitt neste møte den 16. november 

Et av Trondheims mest populære turmål, Ladekaia, skal knyttes tettere til sjøen. Samtidig skal det statlig sikrede friluftsområdet bli lettere tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Tre år etter det første oppstartsmøtet anbefaler nå Kommunedirektøren at et bearbeidet planforslag sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

For det har tatt tid å få på plass et planforslag man mener vil ta nødvendige hensyn til de viktige natur-, kultur- og landskapsverdiene i området.

Dette gjelder spesielt etableringen av en eventuell molo. Uavhengig av hvilken av de skisserte løsningene politikerne til slutt bestemmer seg for, så vil landskapsbildet blir vesentlig endret sammenlignet med i dag.

Illustrasjon som viser mulig utforming av steinmolo sett fra Festberget. (Illustrasjon: Rambøll)

Tanken bak etableringen av en molo er å kunne åpne opp Ladekaia for rutebåter som Munkholmbåten på sommertid. En molo er nødvendig for å kunne skjerme mot de krevende vind- og bølgeforholdene på stedet.

En molo vil også kunne åpne opp for etableringen av et nedtrappet amfi som går fra eksisterende bryggekant nord for Ladekaia Café, og ned til sjøkanten.

Da bassengområdet (ved den gamle krana) i dag kan virke som en barriere på et eventuelt  kaiområde, så er det foreslått å etablere en gangbru som knytter kaiområdet sammen.

Da selve kaikanten er vernet vil en gangbru ikke kunne komme i konflikt med denne. Tiltak tillates derfor ikke uten godkjenning fra kulturminnemyndighetene.

Det tillates ikke etablering av småbåthavn, gjestehavn eller annen havneaktivitet innenfor
området.

Illustrasjon som viser mulig utforming av steinmolo og flytebrygge sett fra Ladekaia. (Illustrasjon: Rambøll)

En annen viktig tanke med planforslaget er å gjøre det populære turområdet mer tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Dette er tenkt gjennom en heisløsning som vil gå fra øvre del av området og ned til kaiområdet. Heisen foreslås plassert der den gamle mineheisen til tyskerne tidligere lå.

I tilknytning til heishuset skal det også etableres et utkikkspunkt hvor det er mulighet for en 180 graders utsikt utover Trondheimsfjorden.

Platået vil kunne innredes med sittebenker og informasjonstavler om stedets historie og turmuligheter.

Illustrasjonen viser hvordan heishuset fremstår fra kaia. (Illustrasjon: Rambøll )

Når det gjelder parkering så reguleres ikke dette inn som en del av planforslaget. Det legges allikevel opp til at eksisterende parkeringsplasser ved Djupvika skal kunne benyttes, samtidig som det vil kunne være mulighet for parkering ved NGU sitt område utenfor ordinær arbeidstid.

Grusparkeringen nærmest Ladekaia hvor det i dag er plass til rundt 10 biler vil ikke videreføres. Det legges imidlertid opp til at 2-3 plasser skal avsettes til HC-parkering.

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Rambøll som plankonsulent, på vegne av forslagstiller som er Trondheim kommune v/enhet for Idrett og friluftsliv.

Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas og at det sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 9. november

Illustrasjon som viser mulig platå og utsiktspunkt (Illustrasjon: Rambøll)
Perspektiv som viser øvre del av området med Fosenalpene i bakgrunnen. Det gamle bygget til høyre er for øvrig verneverdig (illustrasjon: Rambøll)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

LES OGSÅ