19.8 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

Nabo mener denne Bunnpris-butikken «bråker» for mye

Nå vil IK Lykke Eiendom foreta støymålinger for å sjekke om lydnivået til butikkens kjøleanlegg er innenfor tillatt nivå.

Det er den utvendige delen av kjøleanlegget til Bunnpris Stubban som har gjort at en nabo har kontaktet kommunen med krav om at det foretas støymålinger.

I mailen til kommunen skriver naboen at man har vært i kontakt med akustiker som sier at støyen er «helt klart er over godkjent nivå, i hvert fall på kveld og natt.»

Naboen mener derfor at kommunen må «ta tak i» saken, og pålegge den som er ansvarlig for støyen å foreta målinger og gjennomføre «de nødvendige tiltak».

I en redegjørelse skriver IK Lykke Eiendom AS at man nå har bestilt målinger for å se om støyen fra det tekniske anlegget er over tillate nivå.

Videre heter det at om måleresultatene skulle vise for høye verdier, så vil man «iverksette nødvendige tiltak for å tilfredsstillekravene«.

I følge IK Lykke Eiendom skal det på begynnelsen av 2000-tallet ha blitt skiftet tørrkjøler på taket, noe man mener hadde sammenheng med endring av kjøle- og fryseanlegget i butikken.

Kommunen skriver i sitt svar at man «legger til grunn at det tekniske anlegget var
søknadspliktig etter datidens regelverk«, og at dette derfor nå må omsøkes.

Byggesakskontoret har nå gitt frist til den 1. februar med å foreta nødvendige støymålinger og til å sende inn en forskriftsmessig søknad på det tekniske anlegget.

- Annonse -

LES OGSÅ