Disse nærmiljøanleggene får penger i 2022

Nærmiljøanlegg på Marinen, Dalgård, Buran og Heimdal skal dele på 9,2 millioner kroner.

- Annonse -

Trondheim kommune setter hvert år av egne midler til byens såkalte nærmiljøanlegg. Dette er utendørs aktivitetsanlegg som benyttes til «egenorganisert fysisk aktivitet», og som ligger i tilknytning til bo- eller aktivitetsområder.

Det finnes i dag rundt 300 registrerte nærmiljøanlegg i Trondheim, hvorav ca 100 er skolegårdsanlegg. I hovedsak eies og driftes disse anleggene av kommunen.

De senere år er det etablert flere parker vest og sør i Trondheim, blant annet Skjermvegen aktivitetspark, Dalen aktivitetspark, Dalgård trim og treningsløype. I 2020 åpnet også kommunen «Klæbu aktivitetspark».

I årene fremover mener Kommunedirektøren at anlegg i de østlige og nordlige deler av byen bør prioriteres. Kommunedirektøren vil imidlertid ta med seg Kattemsområdet inn i det videre helhetlige prioriteringsarbeidet.

Når det gjelder 2022 så foreslår Kommunedirektøren at pengene brukes på følgende måte:

Buran aktivitetspark – 5,8 mill.

Buranbanen, Buran ballplass. tidligere også kalt Ravnbanen eller Ørnbanen, er en grusbane i friområdet på Buran. Banen ble anlagt omkring 1920, og ble benyttet til skøyteløp og fotball.

Buranbanen slik den fremstår i dag ble bygget i år 1999. Grusbanen islegges når det kan være forhold for det. Buranbanen er en del av friområde, som også består av en leikeplass, basketbane og noen sittegrupper. Hele området har en størrelse på 7000 m2.

Landskapsplan for Buran aktivitetspark (Illustrasjon: Trondheim kommune)

Slitasjen på friområdet med lekeområde og grusbane er stort, og det er behov for en oppgradering. Friområdet Buran skal oppgraderes til å bli et attraktivt møtested for bydelen, med et rikt tilbud for lek, aktivitet og rekreasjon.

Det har vært gjennomført medvirkningsprosesser med skoler, barnehager, velforeninger, og beboerne i området for øvrig.

Aktivitetsparken vil bestå av gressmatte, flerbuksbane for ulik type ballspill, asfaltert
pumptrack/bølgelandskap, trimområder, leikeplass og paviljong. Det vil også bli etablert en kunstskulptur i tilknytning til parken.

Aktivitetsparken er nå ferdig prosjektert og klar for å sendes ut på anbud. Det er planlagt oppstart for arbeidet våren 2022

Dalgård trim og treningspark – 500.000

Dalgård trimpark

Dalgård trimpark og trimløype er så og si ferdigstilt, men fallunderlaget til buldrestienen gjenstår fortsatt. Dette vil bli sluttført så snart det er optimale forhold for å legge et slikt underlag.

Intensjonen med trimparken og trimløypa har vært å skape «noe utenom det vanlige» med vekt på kreativitet, funksjonalitet og estetikk. Trimparken er et fint supplement til den organiserte aktiviteten på Dalgård, til skolene og barnehagene i området, og til nærmiljøet og byen for øvrig.

Jernbanebyen aktivitetspark (Heimdal) – 600.000

Jernbanebyen aktivitetspark på Heimdal

Jernbanebyen, som ligger utenfor Heimdal sentrum, er et friområde bestående av en lekeplass, grusbane og to skotthyllbaner. Grusbanen har for øvrig vært islagt når det har vært forhold for det.

Området har et stort behov for oppgradering. Det er ønskelig med en attraktiv møteplass med et bredt tilbud for lek, opphold, aktivitet og rekreasjon. Friområdet har et totalt areal på ca 4000 m2.

Aktivitetsparken vil bestå av gressbane, som skal islegges på vinteren, trimelement, lekeplass og paviljong.

Aktivitetsparken er nå ferdig prosjektert og klar for å sendes ut på anbud. Det er planlagt oppstart for arbeidet våren 2022.

Marinen Trimpark og buldrestein – 2,0 mill.

Et klatrelement på Marinen skal være med å sikre et bredt aktivitetstilbud.

Buldresteinen er ferdigstilt og klargjort for frakt fra Danmark. Gjenstående kostnader på tiltak er etablering av fallunderlag og utstyr i nærheten av buldresteinen, i tillegg til
lagerkostnader, frakt og montering.

Trimparken er ferdig prosjektert og anleggsarbeidet skal foregå i 2022 som en del av prosjektet med oppgradering av Marinen. Gjenstående kostnader vil også være del av felleskostnader med Marinenprosjektet som f.eks. miljøprøver og tiltaksplan for forurensede masser.

Trimparken skal stå ferdig i løpet av høsten 2022.

Steinan friområde – 200.000

Steinan friområde

Trondheim kommune har mottatt en søknad fra velforeningene i området som er tilknyttet friområde med ønske om en trimtrapp. Det er behov for aktivitetsanlegg i dette området, og trimtrapper er populære innslag.

Det er derfor etablert et prosjekt i samarbeid med velforeningene om utvikling av området.
Det vil bli oppstart av trimtrapp våren 2022.

I tillegg vil ballplassen oppgraderes med gressdekke, og nye mål. I tillegg vil det også bli etablert noen trimelementer i friområdet i tilknytning til stinettet.

 

Sandvolleyballbaner – 100.000

Flere av byens sandvolleybaner er oppgradert. Her fra banen i Ilsvika

Alle kommunens sandvolleyballbaner som hadde behov for oppgradering, er ferdigstilt med ny sand fra Danmark, samt nye stolper og nett der det var behov. Ettersom sanden fra Danmark er relativt kostbar er det viktig å begrense sand-tapet slik at det ikke blir for stort behov for supplering av sand.

Gummikantstein, som er slitesterke og lette å vedlikeholde, er derfor anskaffet, og vil bli etablert som kantavslutning på alle banene. Sand som da skyves ut av banen under spill blir lett å feie tilbake

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ