Rev hytte i bymarka ulovlig – får ikke sette den opp igjen

-Trondheim kommune gjør eiendommen vår verdiløs, sier trondheimsparet som har klaget på avslaget. Nå skal politikerne ta stilling i saken.

- Annonse -

OPPDATERT 13.09.: Bygningsrådet opphevet kommunens vedtak i sitt møte den 13. september. Dermed kan trondheimsparet få bygge opp igjen hytta.

Bygningsrådet skal neste uke vurdere hvorvidt et trondheimspar skal få lov til å gjenoppbygge en hytte ved vannet Skjelbreia i Bymarka.

Paret fikk høsten 2019 tillatelse til en «viss oppgradering» av daværende hytte i form av ny bordkledning og nye vinduer, samt enkelte mindre endringer innvendig.

I november 2020 mottok imidlertid kommunen en bekymringsmelding om at hytta, som hadde høy antikvarisk verdi (klasse B), var blitt revet.

Tipseren la ved flere bilder som viste at en ny hytte var under oppføringen på samme plass som den over 100 år gamle tømmerhytta tidligere hadde stått.

Da tiltaket verken var omsøkt eller godkjent, sendte Byggesakskontoret påfølgende dag ut et pålegg om umiddelbar stans av alt søknadspliktig arbeid.

Bildet er hentet fra en av bekymringsmeldingene som er sendt kommunen. (fra kommunens sakspapirer)

I pålegget gikk det frem at det ulovlige tiltaket var noe kommunen så alvorlig på.

Hytteeierne forklarte at hytta kun var «demontert», og at man hadde til hensikt å bruke de av tømmerkassene som ikke var råtne på den nye hytta.

Den gamle tømmerhytta var i følge hytteeierne i mye dårligere tilstand enn først antatt, med omfattende sopp- og råteskader som følge av manglende vedlikehold over lang tid.

Paret klagde først på vedtaket om stans i arbeidet, men trakk senere denne. I begynnelsen av 2022 sendte paret i stedet inn en rammesøknad om gjenoppbygging av hytte, uthus og naust på eiendommen.

I søknaden ble det vist til at man hadde hatt en ny dialog med Byantikvaren og at den nye hytta ville bli gjenreist etter de føringer som var gitt.

Trondheimsparet som eier den gamle tømmerhytta sier grunnmuren og tømmerkassene var i mye dårligere stand enn det man først hadde trodd. (fra kommunens sakspapirer)

Det innebar at den nye hytta ville bli oppført som en «eksakt kopi» av den opprinnelige hytta, med de endringene som ble godkjent av kommunen i 2019.

Laftetømmeret som var demontert og lagret, ville brukes til å gjenoppbygge laftekassen så langt dette var mulig. Dette arbeidet ville bli utført av en erfaren tømrer.

Byggesakskontoret ettergodkjente rivningen av den gamle hytta, men avslo i mars søknaden om å få sette opp en ny.

I vedtaket ble det vist til at oppgradering av eldre bygninger i bymarka til mer moderne fritidsboliger ville føre til økt aktivitet i området, noe som igjen kunne gi konsekvenser for «det allmenne friluftslivet, naturverdier og fuglelivet«.

I følge kommunen skal det i området rundt Skjelbreia være registrert en del fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse, også truede arter.

Klagesaken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 13. september.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ