Brundalen Borettslag ber om forsikringer

Frykter økt trafikk i Skovgårdkrysset og villparkering i nærområdet.

- Annonse -

Bystyret i Trondheim vedtok i begynnelsen av februar ny detaljregulering for Yrkesskolevegen 18 på Charlottenlund.

I reguleringsplanen legges det opp til bygging av nytt helse- og velferdssenter på 7200 m², ny kirke med plass til 500 personer, en barnehage med seks avdelinger og 131 nye boliger.

Brundalen Borettslag frykter den planlagte utbyggingen vil føre til både økt trafikk i Skovgårdkrysset og villparkering i området, og ber nå kommunen om flere forsikringer før byggingen starter.

Borettslaget, som med sine 552 boenheter er det nest største borettslaget tilknyttet TOBB, føler seg også forbigått da man hverken skal ha fått nabovarsel eller informasjon om høringsfrister.

Den planlagte utbyggingen med bebyggelsen på Charlottenlund i bakgrunnen (Tegning: Asplan Viak)

Dette til tross for at borettslaget vil ligge «tett på» utbyggingsområdet og med felles adkomst. I en klage til kommunen retter Brundalen Borettslag søkelyset på følgende punkter:

 • Krav til ny vei: Rekkefølgekrav på all videre utbygging i området må følges.
  Det vil si at Brundalsforbindelsen må være ferdig fram til planområdet før bygging kan settes i gang. Rekkefølgekravet må også gjelde for bygging av kirke da en ferdigstilt kirke med ulike  aktiviteter også vil skape trafikk i Skovgårdkrysset og nærområdet.
 • Parkering: Det må sikres nok parkeringsplasser til beboere, samt ansatte og besøkende ved barnehage og helse- og velferdssenter. Dette spesielt da parkeringsplasser ved Charlottenlund vgs vil forsvinne. Brundalen Borettslag har ikke kapasitet til ekstra biler og er bekymret for feilparkeringer, parkering langs veier og annen jakt på
  P-plasser i dette området.
 • Buss: I saksframlegget står det at det kan forventes bedre busstilbud og at
  det kommer nye kollektivruter gjennom området. «Kan forvente» er en høyst usikker fremstilling, samtidig som det er naturlig å stille spørsmålstegn til «nye kollektivruter» også. Hva vil dette si?
 • Skolekapasitet: All videre utbygging skal ha som krav at tilstrekkelig
  skolekapasitet er dokumentert før godkjenning av byggestart. Ingen
  dispensasjoner bør godkjennes.

Borettslaget mottok vedtaket den 6. mars og sendte klage den 27. mars. Dermed har man overholdt klagefristen på 3 uker.

Saken ligger nå hos Byplankontoret

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: