- Annonse -spot_img

-Et byggeforbud i Baglervegen vil kunne føre til milliontap

Totalt ni husstander i Baglervegen kan få midlertidig forbud mot tiltak på egen eiendom i inntil 4 år. -Regner med at Trondheim kommune vil erstatte eventuelle tap som følge av vedtaket, sier en av huseierne.

- Annonse -spot_img

Det var før sommeren at et flertall i bygningsrådet ba Kommunedirektøren nedlegge et midlertidig dele- og byggeforbud i Baglervegen i påvente av ny reguleringsplan for området.

Dette skjedde samtidig som politikerne opphevet Byggesakskontorets rammetillatelse for oppføring av en enebolig på fradelt tomt i Baglervegen 14.

Baglervegen BL hadde på vegne av alle beboerne i borettslaget klaget på vedtaket som man mente var beheftet med flere feil. Det ble også vist til at den aktuelle tomta lå i en hensynssone som var planlagt som et kultur- og miljøområde.

I klagen het det videre at påstanden om at «flere i nabolaget» vurderte å bygge boliger i sine eplehager ikke var korrekt.

Bygge- og deleforbud

I sitt saksfremlegg skrev Kommunedirektøren at dersom områdets karakter skulle bevares fullt og helt ved å holde grøntbeltet mellom vegen og husene fritt for nybygg, så måtte en ny reguleringsplan på plass.

Slik så utbygger for seg den nye eneboligen på den fradelte tomta i Baglervegen 14 (Tegning: Eskil Eiendom / ROJO arkitekter – fra kommunens sakspapirer)

For å sikre seg mot byggetiltak i en mellomperiode så foreslo Kommunedirektøren at det eventuelt ble nedlagt et midlertidig bygge- og deleforbud.

Formålet med et forbud var å bevare «strøkskarakter og kvalitet» i nabolaget samt gi kommunen tid og mulighet til å utarbeide og vedta eller endre gjeldende reguleringsplaner.

Et flertall bestående av 3Ap, 2H, SV, MDG, Sp, V og U stemte for at det ble nedlagt et midlertidig dele- og byggeforbud i området. FrP stemte imot.

Reagerer

I midten av oktober ble det sendt ut et forhåndsvarsel til ni husstander i Baglervegen hvor man fikk tre uker på å uttale seg om et eventuelt bygge- og deleforbud.

De aktuelle eiendommene markert med rødt (Fra kommunens sakspapirer / www.norgeskart.no)

I varselet het det at et midlertidig forbud kan vare i inntil fire år fra det er nedlagt, og at kommunen i visse tilfeller kan forlenge fristen.

En av de som så langt ha uttalt seg skriver at salg av en tomt nå har blitt satt på vent som følge av et mulig forbud. Videre heter det at hvis forbudet blir innført så blir salget annullert, noe som vil medføre «et milliontap».

Vedkommende viser til plan- og bygningsloven og kapittelet om «Erstatning for tap ved reguleringsplan» og spør om Trondheim kommune vil gi erstatning til aktuelle tomteeiere.

Saken ligger hos byggesakskontoret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ