Stadig flere elever oppgir å bli mobbet på skolen

På 7. trinn svarer 15,1 prosent at de har vært utsatt for mobbing, på 10. trinn er andelen 11,7 prosent

- Annonse -

Neste uke orienterer Kommunedirektøren formannskapet om de viktigste funnene i elevundersøkelsen for skoleåret 2023-24.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Det er obligatorisk for alle skoler å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret.

Flere mobbes
Undersøkelsen for skoleåret 2023-24 viser at det har vært en markant økning av andelen elever i trondheimsskolen som svarer at de blir mobbet på skolen.

Lek i skolegård i Trondheim. Elevene på bildet har ikke noe med årets undersøkelse å gjøre. (arkiv)

Størst har økningen vært på 7.trinn hvor 15,1 prosent av elevene sier at de blir mobbet. Dette er opp fra 8,7 prosent fra året før. For 10. trinn oppgir 11,7 prosent å ha bli mobbet, opp fra 6,6 prosent året før.

Tilsvarende tall for hele landet er 12,8 prosent for 7. trinn og 11 prosent for 10. trinn.

Som tidligere år er det store forskjeller mellom skolene. Det er imidlertid ikke de samme skolene som topper statistikken hvert år da dette varier.

Bekymret
Kommunedirektøren skriver i sin orientering til formannskapet at man er «særlig bekymret» for at så mange elever på enkelte skoler oppgir at de blir mobbet av voksne.

Kommunedirektøren mener det her er «særlig viktig» at det gjøres gode vurderinger av hva årsakene kan være.

Det vises til at de ansatte på skolene allerede jobber iherdig for å ivareta alle barn og unge i fellesskapet. Kommunedirektøren mener det er viktig å videreføre og forsterke arbeidet med læringsmiljø som allerede pågår.

Saken legges frem for formannskapet tirsdag 6. februar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ