21.5 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

-Ingen i Trolla tør å ta med barna på sykkeltur til byen

I 2014 vedtok politikerne at Trondheim skulle bli "Norges beste sykkelby". Det er en satsing beboerne i Trolla så langt har sett lite til. 

-Jeg kjenner mange garvede jobbsyklister som hver dag teller på knappene om de skal la sykkelen stå og heller bruke bilen til jobb. Barnefamilier som skal inn mot byen velger konsekvent bil.

Arild Mork (40) har bodd i Trolla i en årrekke. Han forteller at det er mange som gjerne skulle brukt sykkel istedenfor bil, men som rett og slett ikke tør.

-Så lenge det mangler et stykke på 800 meter mellom Høvringen og Fagervika hjelper det lite hvor bra resten av gang- og sykkelvegen er. Ekstra ille er det når folk råkjører for å rekke ferga på Flakk.

Arild Mork (Foto: privat)

For et par måneder siden bestemte Mork seg for at noe måtte gjøres. Sammen med Kent Storøy (29), også han fra Trolla, ble det startet en underskriftskampanje hvis krav var at arbeidet med resten av gang- og sykkelvegen inn mot Ilsvika måtte påbegynnes.

-Dette har vært en kampsak for folk i Trolla i flere tiår. Etter at fergeleiet på Flakk kom ble det anlagt flere kilometer med gang- og sykkelveg, men det hele stoppet altså opp ved Fagervika.

I skrivende stund har rundt 300 personer signert oppropet. Mork forteller at engasjementet er stort. 

-Det har de siste årene vært et skifte i demografien i Trolla mot stadig flere barnefamilier og unge par. Dette er folk som ønsker å bruke sykkelen mest mulig, ikke bare for mosjonens del men også for miljøets del.

Norges beste sykkelby

Og det var nettopp folkehelse- og miljøperspektivet som la føringene da bystyret  i april 2014 vedtok kommunens sykkelstrategi og retningslinjer for planlegging av sykkelanlegg frem mot år 2025.

Ambisjonen var klar – Trondheim skulle bli «Norges beste sykkelby». Flere skulle begynne å sykle, faren for ulykker skulle reduseres, og det skulle bli lettere å velge sykkel fremfor bil.

Det ble også vedtatt at strategien skulle måles og evalueres årlig med rapport til formannskapet.

I dag ligger sykkelandelen i kommunen på 10 %. En økning på 2,5 % på fire år

Beboerne i Trolla håper den pågående underskriftskampanjen kan føre til nytt fokus på forholdene langs Bynesveien. Når det samles inn 300 underskrifter eller mer, så er det øverste politiske organ i den aktuelle kommunen pliktig til å ta opp saken som et såkalt innbyggerinitiativ.

Men med mindre en eventuell forlengelse av sykkelvegen delvis eller helt legges inn i Miljøpakken, så vil innbyggerinitiativet i utgangspunktet måtte sendes til Trøndelag fylkeskommune. Dette da Bynesveien er en fylkesveg.

Sidsel Bryne er spesialrådgiver i avdeling for samferdsel i fylkeskommunen. Hun mener den mest fornuftige måten å føre saken på vil være gjennom kommunen.

-At en sak blir tatt opp som et innbyggerinitiativ betyr ikke annet enn at den blir satt på sakskartet og at fylkestinget på en eller annen måte tar stilling i saken. Slik jeg forstår denne saken så vil innbyggerne i Trolla være best tjent med å jobbe opp mot bystyrepolitikerne og administrasjonen i Trondheim kommune.

Bryne forteller at Trøndelag fylkeskommune nå jobber med en ny veistrategi som etter planen skal sendes ut til samtlige kommuner iløpet av april.

-Her vil hver enkelt kommune få anledning til å komme med innspill, vurderinger og ikke minst forslag til hvilke veier som bør prioriteres. På bakgrunn av blant annet disse tilbakemeldingene vil det utarbeides et handlingsprogram.

FORSTÅR BEKYMRINGEN: -En del av strekningen er skummel med tildels stor biltetthet, uoversiktlige svinger og smal vegbane, forteller stortingsrepresentant Jon Gunnes (V). Han sykler selv mye langs Bynesveien.

Får støtte

En av de som kjenner forholdene langs Bynesveien godt er stortingsrepresentant Jon Gunnes (V).

-Det blir helt feil både ovenfor syklistene og bilistene at det er «på og av» med sykkelveg slik det er i dag. Det skaper en ekstra usikkerhet for alle som ferdes langs veien.

Gunnes forteller at han selv ikke alltid føler seg like høy i hatten når han sykler på strekningen.

-Jeg sykler mye langs Bynesveien, både når jeg skal på hytta på Vanvikan og når jeg skal trene. Det er helt klart strekningen mellom Trolla og Ila som er den farligste. Her er det stor biltetthet, uoversiktlige svinger og smal vegbane. Når jeg kommer til strekningen uten sykkelveg gir jeg som regel full gass for å komme meg fortest mulig forbi.

Den profilerte trondheimspolitikeren forteller imidlertid at gang- og sykkelveger er noe som har høy prioritet i Miljøpakken.

-Prioriteringen må være slik at vi fanger opp flest mulig syklister i områder som ligger under 7-8 kilometer inn til Trondheim sentrum. Det er her flest beveger seg til arbeid, skole, handel og opplevelser. Når vi også vet at mange syklister bruker veien rundt Byneset som treningsarena så ligger det et kjempepotensiale i forhold til transport og folkehelse.

Gunnes mener den teknologiske utviklingen på elektriske sykler bør tilsi at flere har muligheten til å velge sykkel som  transportmiddel til jobb eller skole.

-Om forholdene er slik at det er utrygt å benytte sykkel som fremkomstmiddel bør alternativet være å få økt bussfrekvens slik at beboerne i Trolla ikke trenger å være avhengig av bilen i like stor grad som i dag.

HER finner du link til underskriftskampanjen.

HER finner du kommunens sykkelstrategi 2014 – 2025

- Annonse -

LES OGSÅ