Tommel opp for storstilt utbygging på Trøåsen

Men trondheimspolitikerne vil ha ny bussholdeplass ved fylkesveien før alle boligene taes i bruk.

- Annonse -

Trøåsen Nord AS som ønsker å etablere et helt nytt boligområde 1,5 km nordøst for Klæbu sentrum. Planområdet er på ca. 227 dekar og vil inneholde minimum 320 boliger.

Utbyggingen som i «Klæbu-målestokk» er stor vil pågå over flere år.

I planforslaget som nå er ute på høring, er det tilrettelagt for et differensiert boligtilbud med tradisjonelle eneboliger, to- og firemannsboliger og kjedehus i flere plan. Rundt 10% av boligene skal være utleieboliger.

Sentralt i planområdet er det innregulert tomt på 4,6 dekar for barnehage. Barnehagen vil ha plass til 72 barn over 3 år.

Barnehagen er plassert inntil overordnede vegføringer med direkte avkjørsel og egne løsninger for myke trafikanter (Illustrasjon: Selberg Arkitekter)

Under tirsdagens møte i formannskapet i Trondheim stilte politikerne seg positive til den planlagte utbyggingen.

Det ble imidlertid anbefalt at maksimal utnytting i planområdet, før sluttbehandling, senkes til å tillate kun det som er illustrert og vurdert i høringsmaterialet.

Formannskapet gikk videre inn for at det burde legges inn et rekkefølgekrav om ny bussholdeplass langs fv 6680 (tidligere fv 885) før boligene øverst i feltet kunne tas i bruk. Politikerne mente det også burde vurderes å flytte barnehagen nærmere bussholdeplassen.

Planområdet markert med rødt (Kart: Gule Sider)

SVs Ottar Michelsen fremmet et tilleggforslag om at barnehagen burde reguleres som offentlig barnehage. Dette forslaget ble vedtatt mot tre stemmer (2 Høyre 1 FrP)

Planforslaget er sendt ut på høring til en rekke offentlige instanser, lag og foreninger, og grunneiere. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ