-0.7 C
Trondheim
onsdag, november 20, 2019

/

Tommel opp for storstilt utbygging på Trøåsen

Men trondheimspolitikerne vil ha ny bussholdeplass ved fylkesveien før alle boligene taes i bruk.

Av Jan Vestre

Det er selskapet Trøåsen Nord AS som ønsker å etablere et helt nytt boligområde 1,5 km nordøst for Klæbu sentrum. Planområdet er på ca. 227 dekar og vil inneholde minimum 320 boliger.

Utbyggingen som i “Klæbu-målestokk” er stor vil pågå over flere år.

I planforslaget som nå er ute på høring, er det tilrettelagt for et differensiert boligtilbud med tradisjonelle eneboliger, to- og firemannsboliger og kjedehus i flere plan. Rundt 10% av boligene skal være utleieboliger.

Sentralt i planområdet er det innregulert tomt på 4,6 dekar for barnehage. Barnehagen vil ha plass til 72 barn over 3 år.

Barnehagen er plassert inntil overordnede vegføringer med direkte avkjørsel og egne løsninger for myke trafikanter (Illustrasjon: Selberg Arkitekter)

Under tirsdagens møte i formannskapet i Trondheim stilte politikerne seg positive til den planlagte utbyggingen.

Det ble imidlertid anbefalt at maksimal utnytting i planområdet, før sluttbehandling, senkes til å tillate kun det som er illustrert og vurdert i høringsmaterialet.

Formannskapet gikk videre inn for at det burde legges inn et rekkefølgekrav om ny bussholdeplass langs fv 6680 (tidligere fv 885) før boligene øverst i feltet kunne tas i bruk. Politikerne mente det også burde vurderes å flytte barnehagen nærmere bussholdeplassen.

Planområdet markert med rødt (Kart: Gule Sider)

SVs Ottar Michelsen fremmet et tilleggforslag om at barnehagen burde reguleres som offentlig barnehage. Dette forslaget ble vedtatt mot tre stemmer (2 Høyre 1 FrP)

Planforslaget er sendt ut på høring til en rekke offentlige instanser, lag og foreninger, og grunneiere. 

Nå kan du bo i hageby på Tiller

-På utkikk etter enebolig eller leilighet i et bilfritt og barnevennlig strøk, omgitt av store grøntarealer? I Tiller Hageby er det fortsatt et tjuetalls boliger igjen for salg.

Siste saker:

BYDELSNYTT TV:
Video thumbnail
Slik blir den nye sentralstasjonen i Trondheim - Bydelsnytt.no
03:51
Video thumbnail
Trolsk stemning på Jonsvatnet 29.01.19 - Bydelsnytt.no
02:23
Video thumbnail
Ordfører Rita Ottervik åpner Sjetnehallen 03.01.19 - Bydelsnytt.no
00:46
Video thumbnail
Klart for 5. dagsfæst i Klæbuhallen . - Bydelsnytt.no
02:11
Video thumbnail
Nye Fv. 704 Røddekrysset - Tanem i Klæbu - Bydelsnytt.no
00:26
Video thumbnail
Åpning av nye Fv. 704 mellom Tanum og Røddekrysset 07.12.18 - Bydelsnytt.no
00:12
Video thumbnail
Brann ved Brubakken på Melhus 07.12.18 - Bydelsnytt.no
01:38
Video thumbnail
Julegrantenning Heimdal sentrum 02.12.18. - Bydelsnytt.no
02:05
Video thumbnail
Slik blir NYE Trondheim Spektrum - Bydelsnytt.no
04:47
Video thumbnail
Utkjøring av snø i Granåsen, Trondheim 12.11.18 - Bydelsnytt.no
01:54
Video thumbnail
Jenny Grøtan på besøk hos Ranheim Håndball 07.11.18 - Bydelsnytt.no
01:48
Video thumbnail
Petter Northug om "Byttehelgen 2018" - Bydelsnytt.no
00:17
Video thumbnail
Utleira IL fikk Mangfoldsprisen 2018 - Bydelsnytt.no
02:29
Video thumbnail
NATO-øvelse på Byneset 29. og 30. oktober 2018 - Bydelsnytt.no
02:06
Video thumbnail
Leinstrand Songlag oktober 2018 - Bydelsnytt.no
01:26
Video thumbnail
Kjedekollisjon i Okstadbakken 15.10.18 - Bydelsnytt.no
00:25
Video thumbnail
NM Terrengløp 2018 - Bydelsnytt.no
01:42
Video thumbnail
Lastebil veltet nederst i Leinbakkan 17.09.18 - Bydelsnytt.no
01:34
Video thumbnail
Stein Vanebo i Trondheim Concerts - Bydelsnytt.no
00:18
Video thumbnail
Fosenlagets sangkor (2) 01.09.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Trimgruppa på Byneset - Bydelsnytt.no
01:17
Video thumbnail
Rotvollfestivalen 2018 - Bydelsnytt.no
01:57
Video thumbnail
Garasjeromsmarked Tiller 26.08.18. - Bydelsnytt.no
00:43
Video thumbnail
Flokkens sommertur i bymarka - Klæbu speidergruppe
02:49
Video thumbnail
Barnefestivalen Juba Juba 2018 - Bydelsnytt.no
01:18
Video thumbnail
Kjetil Utne (62) skal sykle fra Trondheim til India 1(2) - Bydelsnytt.no
00:32
Video thumbnail
Grevlinger lager leven på Tiller 21.05.18 - Bydelsnytt.no
00:31
Video thumbnail
Elevmusikal Charlottenlund barneskole 09.05.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Bjørnis på Sluppen Brannstasjon 07.05.18 - Bydelsnytt.no
00:23
Video thumbnail
Fotballskole på TOBB arena 29.04.18 - Bydelsnytt.no
01:16
Video thumbnail
Bymesterskap isfiske 2018 - Bydelsnytt.no
05:24
2,791FølgereLik