-1.9 C
Trondheim
torsdag, januar 20, 2022
- Annonse -

Kritisk til nye rekkehus ved Klæbu sentrum

Klæbu Bioenergi AS sier man ikke kan ta hensyn til verken helligdagsfred eller nattero.

- Annonse -

Varmbobygg AS sendte denne uken inn en såkalt ett-trinns søknad for oppføring av 11 rekkehus i Hallsetbakken ved Klæbu sentrum.

En ett-trinns søknad forutsetter at alle ansvarsretter foreligger og at tiltaket er ferdig prosjektert. Dermed kan tiltakshaver starte byggingen umiddelbart ved godkjent søknad.

De 11 rekkehusene skal i følge søknaden fordeles på to rekker som vil følge topografien på tomta.  Rekkehusene bygges i to etasjer uten kjeller.

Boligene er på 106 m2 og vil ha tilgang til én parkeringsplass hver. Resten av parkeringen skal skje på en nabotomt.

Prosjektet har allerede fått en egen hjemmeside hvor det går frem at prisen er fra kr 3 790 000 til kr 4 090 000. Tre rekkehus skal så langt være solgt.

Skeptisk

Klæbu Bioenergi AS kjøpte i 2017 fjernvarmeanlegget på Hallset i Klæbu fra Statkraft (Foto: Klæbu Bioenergi)

Da nabovarsel ble sendt ut kom det inn én nabomerknad fra Klæbu Bioenergi AS som vil bli nærmeste nabo i vest.

Klæbu Bioenergi AS overtok fjernvarmeanlegget på Hallset i Klæbu fra Statkraft i januar 2017.

I sin nabomerknad skriver Klæbu Bioenergi at det på tomta foregår konsesjonsbelagt produksjon av fjernvarme, og at dette er en industriell virksomhet som vil medføre både støy og «visuell sjenanse».

Selskapet skriver videre at fjernvarmeproduksjon er av en samfunnskritisk karakter som foregår døgnet rundt, året rundt. Man vil dermed ikke kunne ta hensyn til verken helligdagsfred eller nattero.

Klæbu Bioenergi påpeker at deres eiendom er et industriområde med «de risikoelementer dette medfører», som ferdsel med tungt maskinelt utstyr og lagring av materiell som «barn ikke bør leke i nærheten av.»

Varmbobygg AS planlegger 11 rekkehus på nabotomta til Klæbu Bioenergi (blått bygg til venstre)

Selskapet forventer derfor at utbygger fatter «nødvendige tiltak» for å forhindre økt ferdsel inn på sitt industriområde.

Støy

I sitt tilsvar til nabomerknaden fra Klæbu Bioenergi skriver Varmbobygg at man gjennom vinteren og sommeren 2020/2021 ved flere anledninger vært på anlegget for å høre på den «påståtte støyen».

Varmbobygg skriver at man er av den oppfatning at støyen er «særdeles beskjeden» og at det ikke er noe man ville ha reagert på som naboer.

Utbygger har allikevel valgt å av engasjere det uavhengige firmaet COWI AS som vil gjennomføre støymålinger og konkludere med eventuelle nødvendige tiltak.

Når det gjelder sikring av industriområdet skriver Varmbobygg at man forventer at Klæbu Bioenergi er «kjent med sitt ansvar»  og at man sikrer eiendommen slik at barn og uvedkommende ikke kan skade seg.

Saken ligger hos byggesakskontoret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ