Byåsen IL må vente med å bruke ny flerbrukshall

-Deler av området ser ut som en byggeplass, skriver kommunen i en befaringsrapport. Nå håper idrettslaget å kunne ta i bruk hallen i mars.

- Annonse -

Byåsen IL har fått avslag på søknaden om midlertidig brukstillatelse av den splitter nye flerbrukshallen ved Myra idrettsplass. Årsaken skal være at deler av området rundt hallen ser ut som en «anleggsplass«.

I plan- og bygningsloven åpnes det for at det kan gis midlertidig brukstillatelse av et bygg så lenge det kun gjenstår mindre vesentlig arbeid. Når det gjelder «Myrahallen» så mener kommunen det fortsatt gjenstår arbeid av vesentlig betydning.

I vedtaket vises det til en befaring som ble gjort av kommunen den 27. januar. I befaringsrapporten heter det at området øst for hallen fortsatt fremstod som en «byggeplass«.

Sik så det ut ved Myrahallen den 27. januar (Foto: Trondheim kommune)

Videre påpekes det at byggegjerder ennå ikke var fjernet og at hovedadkomsten fra Olaf Grilstads veg fremstod uferdig. Grusing av parkeringsplassen var heller ikke ferdig.

I vedtaket fra kommunen heter det at en midlertidig brukstillatelse ikke kan gis før nevnte forhold er rettet. Videre må det lages en plan for trygg adkomst til hallen for myke trafikanter og en trafikksikker gangtrase langs Olaf Grilstads veg.

Kommunen sier det må opparbeides fortau langs Olaf Grilstads veg før midlertidig brukstillatelse av Myrahallen kan gis. Byåsen mener IL mener dette er unødvendig da gata vil graves opp i forbindelse med skifte av vann- og avløpsledninger. (Foto: Trondheim kommune)

Byåsen IL har imidlertid søkt om dispensasjon fra rekkefølgekravet om fortau langs Olaf Grilstads veg. Idrettslaget viser til at gata uansett vil graves opp når kommunen går i gang med å skifte vann- og avløpsledninger i området.

På sin egen hjemmeside skriver Byåsen IL at man nå er i full gang med å sikre området og bedre fremkommeligheten til hallen. Idrettslaget håper å kunne åpne dørene i mars.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ