Vil bygge boligblokker og ny Bunnpris på Nyborg

IK Lykke Eiendom har bedt om at planinitiativet legges frem for politisk behandling i bygningsrådet.

- Annonse -

Det er IK Lykke Eiendom AS som gjennom selskapet Gamle Oslovei 28 Eiendom AS nå ønsker å starte privat reguleringsarbeid av tomta hvor Bunnpris & Gourmet Nyborg ligger.

Hensikten skal være å styrke dagens lokalsenter gjennom å transformere området fra dagens forretningsvirksomhet til både forretning og boligformål.

Planinitiativet omfatter også deler av grøntområdet mellom dagens Bunnpris og bebyggelsen i Odenseveien hvor det planlegges et fellesareal med lekeapparater og gangstier. På vinterstid vil en skiløype gå gjennom området.

(Tegning: LINK arkitektur AS)

I de foreløpige planskissene er det satt av ca. 5900 m2 til bolig, ca. 1000 m2 til ny Bunnpris og 500 m2 til fritidsklubb/næring/fellesområder. Parkering er lokalisert i to kjellerplan.

Bebyggelsen vil være fordelt på tre blokker som vil ligge oppå den nye Bunnpris-butikken. I planinitiativet legges det opp til blokker på 5, 6 og 11 etasjer over butikken.

I planinitiativet heter at målsetning har vært å skape en bygningsmasse som harmonerer med omkringliggende bygg og omgivelser.

Den høyeste blokka vil være på 11 etasjer over Bunnpris-butikken på gateplan. Blokkene i AL Nyborg borettslag til høyre i bildet. (Tegning Link Arkitektur AS)

Det skal også ha vært fokusert på nærmiljøtilpasning og på å sikre god sammenheng med inngangen til marka. Det skal også ha vært dialog og samspill med skolene og lokalt idrettslag for etablering av en fritidsklubb.

Planinitiativ

Byggesakskontoret mente før sommeren at planinitiativ som den gang forelå ikke var godt nok til at det ble igangsatt privat reguleringsplanarbeid.

Hovedinnvendingen var at planinitiativet var i strid med føringer i KPA og byutviklingsstrategien for Trondheim når det gjaldt «vektlegging av stedskarakter» og «gode helhetsløsninger i fortettingsprosjekter»

(Tegning: LINK arkitektur AS)

Byggesakskontoret mente den planlagte bebyggelsen ville bryte med «skalaen» i området, og ikke styrke de «identitetsskapene» høyblokkene som allerede finnes i området.

Byggesakskontoret påpekte at de tre høyblokkene fra 60-tallet tilhørte en «tydelig modernistisk arkitektur» med åpne grønne områder og lav bebyggelse, og at dette var kvaliteter man ønsket å ta vare på.

Planinitiativet som nå foreligger skiller seg fra de første utkastene ved at det nå er lagt opp til en nedtrapping av høyder mot sør, og ved at en større del av det tilgrensende grøntområdet nå er tatt inn i planområdet.

Plankonsulent Multiconsult sendte denne uken inn en anmodning om å få planinitiativet forelagt bygningsrådet for politisk behandling.

2 KOMMENTARER

 1. Hei !
  Fin artikkel om Bunnprislykke sine planer på Nyborg. Vet Bydelsnytt om denne planen er i tillegg til eller i stedet for tilsvarende planer for Bunnpris i Byåsveien ?
  Det er interessant for en som bor på Havstad.

  Hilsen
  Erik Solberg

  • Hei Erik. Dette er i tillegg til planene for Byåsveien 158. Det er nylig levert nye skisser til kommunen i forbindelse med en mulig endret planløsning.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ