Bystyret ber grunneier og Byneset historielag gå i dialog for å finne en løsning som kan føre til at byens siste husmannsplass blir bevart.

Det har lenge spøkt for Trondheims siste husmannsplass – Onsøyhåggan på Byneset. Nå ber bystyret grunneier og historielaget gå i dialog for å finne en løsning.

Bakgrunnen for konflikten er at grunneier har sagt at han ikke lenger ønsker å ha husene stående på tomta historielaget har leieavtale på.

Byneset Historielag har tidligere prøvd å søke om å få bygge- og delingsforbud for Onsøyhåggan, men uenigheten partene mellom har gjort at saken har stoppet opp.

Historielaget har sett på muligheten til å flytte bygningene til en annen eiendom, men vurdert dette som en dyr og krevende løsning som vil ødelegge noe av plassens historie.

Fastlåst

På bakgrunn av den fastlåste uenigheten mellom grunneier og historielaget fremmet Niklaus

VIL BEVARE BYENS SISTE HUSMANNSPLASS: Niklaus Haugrønning (H) har lenge engasjert seg i bevaringen av Onsøyhåggan.
VIL BEVARE BYENS SISTE HUSMANNSPLASS: Niklaus Haugrønning (H) har lenge engasjert seg i bevaringen av Onsøyhåggan.

Haugrønning (H) og Svein Otto Nilsen (PP) under torsdagens bystyremøte et privat forslag om bevaring av Onsøyhåggan.

Representantene ønsket at bystyret skulle be Rådmannen gå i dialog med grunneier og historielaget med tanke på å finne en løsning for husmannsplassen.

Forslaget fikk under voteringen kun tilslutning fra Høyres 14 representanter, 3 fra MDG, 4 fra Venstre, 2 fra Pensjonistpartiet og 1 fra KrF og ble dermed nedstemt.

SV’s Ottar Michelsen fremmet imidlertid et tilleggsforslag på vegne av SV, SP, AP og KrF hvor man ba bystyret “henstille til partene i saken å søke mekling for å finne en minnelig løsning”. Dette forslaget enstemmig mottatt.

Haugrønning er fornøyd selv om hans første forslag til vedtak ikke fikk nok stemmer.

-Det viktigste er at arbeidet med å bevare Trondheims siste husmannsplass fortsetter.

DETTE ER ONSØYHÅGGAN:

onsoy002
KULTURARRANGEMENT: Onsøyhåggan er vurdert til å ha høy antikvarisk verdi og brukes i dag til flere kulturarrangement. (Foto: Byneset Historielag)

«Onsøyhåggån» er en husmannsplass som var bebodd fram til 1994, og var dermed den siste bebodde husmannsplassen på Byneset og i Trondheim. Plassen gir et godt inntrykk av levekårene som folk hadde som husmenn i tida fram til 1930.

Husmannsplassen ligger like ved Gamle Bynesvei, i utkanten av gården Onsøyen. Det var tidligere mange husmannsplasser som lå i nærheten.

Våningshus og låve med inventar ble i 1997 donert til Byneset Historielag av arvingene til John Onsøyhagen. Plassen ligger under Onsøyen Søndre, g.nr. 267 b.nr. 2, som eies av Olav Onsøyen. 

Onsøyhåggån er vurdert til å ha meget høy antikvarisk verdi og brukes i dag til flere kulturarrangement. Historielaget har lagt ned en stor dugnadsinnsats for å sette gården i stand.

For mer informasjon: www.bynesethistorielag.no