Snart må huseiere i disse områdene be om tillatelse for å bygge om til hybler

Men enn så lenge vil det være fritt frem for hyblifisering av Midtbyen.

- Annonse -

Det var i juni i fjor at Erling Moe (V) i en interpellasjon til bystyret etterlyste tiltak for å stoppe det han mente var en pågående «hyblifisering» av Rosenborg og Møllenberg.

Et flertall av politikerne delte Moes bekymring og vedtok at det skulle innføres søknadsplikt for omgjøring av boliger til hybler.

Bystyret mente imidlertid at de nye reglene ikke bare burde gjelde for Rosenborg og Møllenberg, men også for Singsaker, Kalvskinnet, Øya og Bakklandet. Bystyret ba samtidig rådmannen vurdere om også andre områder burde taes med.

Da Rådmannen sendte saken ut på høring var også Elgeseter, Lademoen og Berg tatt med. Da saken var oppe i bygningsrådet i april og byutviklingskomiteen i mai, valgte politikerne å slutte seg til rådmannens anbefaling.

Midtbyen

Byantikvaren er positiv til de foreslåtte endringene, men mener at også Midtbyen og deler av området mot Ila og Nedre Byåsen burde vært tatt med.

I følge Byantikvaren er det et økende press på den historiske bebyggelsen i boligområdet Sanden og Løkkan i Midtbyen. Også i området rundt Taraldsgårdsveita er det registrert omfattende endringer i både eierstruktur og antall boenheter.

Rådmannen mener det er vanskelig å skulle ta med Sanden og Løkkan da Trondhjems Hospital driver utleie og omsorgstjenester med boplasser i området.

Dette vil ifølge rådmannen skape usikkerhet i statistikken og gjøre at leieandelen i området kan fremstå kunstig høy. Det åpnes imidlertid for at dette og andre områder kan taes med etterhvert.

Saken sluttbehandles i bystyret torsdag 23. mai.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: