Fastholder avslag på bruksendring av Nedre Møllenberg gate 32

Kommunen ønsker ikke nye boenheter i sokkeletasjen.

- Annonse -

Bygningsrådet vil tirsdag behandle en klage fra Nedre Møllenberg gate 32 AS vedrørende bruksendring av sokkeletasjen. Dette etter at Byggesakskontoret i april avslo søknad om rammetillatelse.

Tiltakshaver ønsker å erstatte dagens næringsareal, som benyttes av firmaet Optec AS, med to nye boenheter. Fra før er det fire boenheter i bygget.

Tiltaket innebærer en endring av fasaden mot Bakkegata ved at dagens inngangsdør til
næringsarealet erstattes med vindu. Byantikvaren er tilbakeholden med å anbefale bruksendring, og viser til typologien i området samt reguleringbestemmelsene.

I sitt saksfremlegg skriver rådmannen at man har forståelse for at det kan være vanskelig å drive næringsvirksomhet i lokalene, og at det er «beklagelig dersom slike arealer blir stående tomme da dette i seg selv er veldig uheldig for bygningsmassen»

Rådmannen har også forståelse for at det kan oppleves som forskjellsbehandling når det tidligere er gitt dispensasjon og godkjennelse i lignende saker. Rådmannen har imidlertid gjennomgått lignende saker i området og konkluderer med at det ikke foreligger usaklig
forskjellsbehandling.

Saken behandles i bygningsrådet tirsdag 3. september

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: