De vernede trærne til høyre i bildet er snart historie

Trærne ved Bakke gård på Møllenberg råtner på rot.

- Annonse -

Råte og sopp har gjort at flere av trærne ved den historiske lystgården nå er i så dårlig forfatning at de utgjør en sikkerhetsrisiko for omgivelsene.

Eier av Bakke gård Jon-Arild Johansen (45) søkte forrige uke kommunen om lov til å felle fem av trærne på gården.

-Vi venter fortsatt på den endelige rapporten fra Trondheim bydrift, men ifølge arboristene som har undersøkt trærne er det lite man kan gjøre. I tillegg til kraftig sopp- og råteangrep har et par av trærne også fått store strukturelle skader.

For tre år siden måtte Johansen fjerne to store platanlønner ut mot Nonnegata og Innherredsveien som følge av storm og langvarig hærverk.

Nå er det trærne oppe på selve tunet ut mot Kirkegata som må bort. I helgen brukte Johansen og kona Gro Sivertsen store deler av søndagen på å beskjære trærne nærmest fortauet.

Jon-Arild Johansen (bildet) overtok sammen med kona Gro Sivertsen Bakke gård på Møllenberg våren 2015. Paret har brukt mye tid på å holde den fredede bygningsmassen og eiendommen ved like.

-Det vil ikke ha noe å si for selve tilstanden på trærne, men forhåpentligvis kan det gjøre at de nå ikke utgjør en like stor fare for forbipasserende.

Men det er ikke bare trærne lengst ut mot Kirkegata som bekymrer Johansen.

-Dette bøketreet er ifølge arboristene muligens det største i hele Trondheim. Om det skulle knekke vil det kunne føre til store skader på de fredede kulturminnene, forklarer Johansen og peker på flere store honningsopper som har satt seg nederst på stammen av det staselige treet.

Av de seks trærne på tunet er det kun det store almetreet som ser ut til å være uskadd. Ifølge Johansen er arboristene usikre på hva som kan være årsaken til at de andre trærne nå er blitt så skadet at de må felles.

-En mulig teori er at leggingen av brostein på gårdsplassen på 90-tallet kan ha skadet rotsystemet på trærne. Det kan ofte gå mange år før man merker noe til skadene, forklarer Johansen.

Leggingen av brostein på 90-tallet kan være årsaken til at flere vernede trær ved Bakke gård nå er så skadet at de utgjør en sikkerhetsrisiko for omgivelsene.

Dagens hovedbygning på Bakke gård ble reist cirka 1770, men det er dokumentert i sagatekster at det har vært bebyggelse på stedet så langt tilbake som til 1100-tallet

Gården var frem til reformasjonen i 1537 et nonnekloster. Under utgravninger er det funnet rester av det som en gang var Bakke kloster.

Både bygningsmassen og grunnen på Bakke gård er fredet.

-Vi har vært i kontakt med både Riksantikvaren og Byantikvaren for å forhøre oss hvordan vi skal gå frem. I fjor ble det også gjennomført en georadarundersøkelser av tomten med tanke på hvordan vi kan utvikle tunet etter at trærne har blitt felt.

For Johansen ønsker at gårdstunet ut mot Kirkegata fortsatt skal være en grønn lunge på Møllenberg.

-Trefellingen vil uten tvil medføre endringer i bymiljøet på Møllenberg, men den er helt nødvendig av sikkerhetshensyn. Vi er glade i trærne våre, men alle levende ting har en livssyklus. Vi er lei oss for at dette skjer på vår vakt, avslutter Johansen.

LES OGSÅ:

Avviser “hyblifisering” av Nonnegata 16

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: