- Annonse -spot_img

Ja eller nei til høyhus på 14 etasjer på Hallset?

Nå skal bystyret ta endelig stilling til planene for Nye Migosenteret.

- Annonse -spot_img

Det har ikke manglet på engasjement rundt Selvaag Bolig sine planer for «Nye Migosenteret» på Hallset. Ikke minst når det gjelder forslaget til et nytt høyhus på 14 etasjer.

Når bystyrepolitikerne neste uke skal sluttbehandle detaljreguleringen av Selsbakkvegen 37 legger derfor Kommunedirektøren frem to ulike planforslag. Ett forslag hvor høyhuset på 14 etasjer er med, og ett forslag hvor dette er redusert til 6 etasjer.

I sin planbeskrivelse skriver ARC Arkitekter AS at høyhuset er tenkt som en «markering av det lokale sentrum på Hallset«, og «et orienteringspunkt i landskapet«.

Et høyhus på Hallset vil vises godt i landskapet. her sett fra Ferstad. (Illustrasjon ARC arkitekter)

Planforslaget legger til rette for totalt 120 boliger – fra mindre 1-roms til større 4-roms leiligheter. I første etasje er det satt av nærmere 5000 m2 til forretning og tjenesteyting.

Kommunedirektøren mener på sin side at et planforslag uten høyhus vil ta bedre hensyn til bydelen og landskapssilhuetten. Det foreslås derfor maksimalt 6. etasjer.

Da planforslaget fra Selvaag Bolig ble lagt ut til offentlig ettersyn kom det inn totalt 20 merknader. 15 av merknadene kom fra naboer til planforslaget, herunder ulike borettslag.

Merknadene omhandlet i hovedsak negative reaksjoner på foreslått høyhus, brudd med stedskarakter samt negative virkninger av høy utnyttelse og lav parkeringsdekning for de nærmeste naboene.

TOBB, som uttalte seg på vegne av Kirkebakken Borettslag, Nabotunet Borettslag og
Selsbakkhøgda Borettslag, mente det burde utarbeides en konsekvensanalyse som tok for
eventuelt verditap for omkringliggende boliger.

Saken skal etter planen sluttbehandles i bystyret torsdag 18. november

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ