Snart grønt lys for boliger og dagligvare på Havstad?

BOLIGER OG DAGLIGVARE PÅ HAVSTEIN: Slik ser NorgesGruppen Eiendom for seg at et kombinert bygg for næring og boliger på Havstein kan se ut.

Fire år etter at den gamle ESSO-stasjonen ble revet kan det nå gå mot utbygging. 

Av Jan Vestre

Det er NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge som planlegger å reise et kombinert bygg for næring og boliger på den gamle bensinstasjonstomta.

Næringsarealet vil være på totalt 2000 m2 og skal etter planen inneholde en KIWI-butikk på 1600 m2. Over næringsarealet skal det bygges en rekke boligblokker med til sammen 50 boenheter.

Neste uke skal detaljreguleringen for tomta sluttbehandles i bygningsrådet. I sitt saksframlegg anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.

UTBYGGING: Den gamle bensinstasjonstomta på Havstad har lagt brakk i mange år. Nå kan det endelig gå mot utbygging.

Det er imidlertid ikke første gang bygningsrådet skal ta stilling til utbyggingsplanene på Havstad. Da saken var oppe til behandling i januar 2017 ble planforslaget avslått og sendt tilbake til administrasjonen.

NorgesGruppen, som kjøpte tomta allerede i 2013, satset i utgangspunktet på å kunne starte byggingen allerede våren 2016, med innflytting november 2017.

Etter en lang og omfattende prosess er det nå altså klart for en ny runde med politisk behandling. Saken sluttbehandles i bygningsrådet tirsdag 5. juni