Sa nei til boligprosjekt på kvikkleire

Politikerne ga naboer på Nidarvoll medhold i klagen mot fortettingsprosjekt i Hugins veg 11a

- Annonse -

Det var under tirsdagens møte i bygningsrådet at et flertall av politikerne valgte å gi naboer av et planlagt fortettingsprosjekt i Hugins veg 11a medhold i sine klager.

Det var andre gang saken var oppe til politisk behandling etter at Fylkesmannen i mai opphevet bygningsrådets forrige vedtak.

Også denne gangen var det Ola Lund Renolen (MDG) som fremmet et alternativt forslag hvor man gikk inn for å oppheve Byggesakskontorets rammetillatelse.

Renolen mente et generelt ønske om fortetting isolert sett ikke kan begrunne dispensasjon fra en gjeldende reguleringsplan, og mente det i denne saken var flere ulemper enn fordeler ved å gi dispensasjon

Renolens forslag fikk tilslutning fra SV, MDG, V og Ragna Vorkinnslien (uavh.), samt Høyres to representanter. Dermed har Høyre snudd i saken.

Sist saken var oppe gikk nemlig partiet inn for å gi grønt lys for byggeprosjekt.

Snudd har også Ap og Sp, som sist stemte for å gi naboene medhold i klagen. Dette da man mente sikkerheten rundt kvikkleira i området ikke var godt nok ivaretatt.

Denne gangen valgte imidlertid partiene å høre på Kommunedirektøren som igjen støttet seg til utredninger fra Rambøll.

Saken sendes nå tilbake til administrasjonen.

Frykter kvikkleireskred på Nidarvoll

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: